הנדון: השגה נגד הכוונה להחרים ולהרוס את בית משפחת מסודי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה נגד הכוונה להחרים ולהרוס את בית משפחת מסודי
מסמכים אחרים | השגה | 10.02.2016
הנדון: השגה נגד הכוונה להחרים ולהרוס את בית משפחת מסודי
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס בחברון את בית משפחתו של מבצע פיגוע דקירה בדצמבר 2015. המוקד מציין שהדירה נמצאת בקומה הראשונה של מבנה בן שש קומות, מבקש שהצבא יעביר לו את תוכניות ההריסה ומעלה חשש שההריסה תמוטט את כל המבנה ותפגע במבנים סמוכים. המוקד מוסיף שהפרקטיקה של הריסת בתים פוגעת בחפים מפשע ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי ושל הדין הישראלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס בחברון את בית משפחתו של מבצע פיגוע דקירה בדצמבר 2015. המוקד מציין שהדירה נמצאת בקומה הראשונה של מבנה בן שש קומות, מבקש שהצבא יעביר לו את תוכניות ההריסה ומעלה חשש שההריסה תמוטט את כל המבנה ותפגע במבנים סמוכים. המוקד מוסיף שהפרקטיקה של הריסת בתים פוגעת בחפים מפשע ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי ושל הדין הישראלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות