הנדון: הריסת בית המפגע __ מסודי ת"ז __ - מענה להשגה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הריסת בית המפגע __ מסודי ת"ז __ - מענה להשגה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.02.2016
הנדון: הריסת בית המפגע __ מסודי ת"ז __ - מענה להשגה
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. הצבא חוזר על טענתו כי בית המשפט חזר ודחה את טענת המוקד כי הריסת בתים מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי, שכן מדובר בפרקטיקה שמטרתה הרתעה. בנוסף טוען הצבא כי ההחלטה על הריסת הבית "הינה סבירה ומידתית נוכח הנסיבות הקשות של מעשי המפגע, והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים". הצבא מציין כי "הריסת הבית תתבצע באופן ידני, באמצעות הריסת מחיצות הדירה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. הצבא חוזר על טענתו כי בית המשפט חזר ודחה את טענת המוקד כי הריסת בתים מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי, שכן מדובר בפרקטיקה שמטרתה הרתעה. בנוסף טוען הצבא כי ההחלטה על הריסת הבית "הינה סבירה ומידתית נוכח הנסיבות הקשות של מעשי המפגע, והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים". הצבא מציין כי "הריסת הבית תתבצע באופן ידני, באמצעות הריסת מחיצות הדירה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות