בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.03.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור
עוד כתבה הנשיאה "איני מחווה דעה בשאלה אם במקרה אחר עשוי בית המשפט לשקול לקיים דיון נוסף בשאלה כלשהי הנוגעת להפעלת תקנה 119".

לקריאת ההחלטה

הדפסה הדפסה
שיתוף
עוד כתבה הנשיאה "איני מחווה דעה בשאלה אם במקרה אחר עשוי בית המשפט לשקול לקיים דיון נוסף בשאלה כלשהי הנוגעת להפעלת תקנה 119".

לקריאת ההחלטה

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות