בחסות החוק: בין התעללות לעינויים במתקן החקירה "שקמה" המוקד להגנת הפרט
בחסות החוק: בין התעללות לעינויים במתקן החקירה "שקמה"
דוחות | דוח המוקד | 24.02.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם המתאר את תנאי המעצר והחקירה במתקן החקירות של השב"כ בבית סוהר שקמה. הדו"ח חושף דפוס עקבי וברור של יחס אכזרי ומשפיל כלפי הנחקרים במתקן, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. הדו"ח מדגים כי מדובר במערכת משולבת של התעללות ועינויים, וכי תנאי הכליאה במתקן משלימים את החקירות עצמן ומטרתם להחליש את גופו של העצור ולערער את נפשו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות