בחסות החוק: דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם חושף את שגרת ההתעללות בעצירים פלסטינים המוחזקים במתקן החקירות של השב"כ בכלא שקמה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
24.02.2016
בחסות החוק: דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם חושף את שגרת ההתעללות בעצירים פלסטינים המוחזקים במתקן החקירות של השב"כ בכלא שקמה
הדפסה הדפסה
שיתוף

16 שנה לאחר שבג"ץ אסר על עינוי נחקרים, מצביעים ממצאיו של דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם, כי משטר החקירות האלים של השב"כ – בגיבוי רשויות המדינה – בעינו עומד. מכלול העדויות עליו מתבסס הדו"ח – תצהיריהם של 116 פלסטינים שנחקרו במתקן שקמה בין אוגוסט 2013 למרץ 2014 – אף שאינו מהווה מדגם סטטיסטי מייצג, חושף דפוס עקבי וברור של יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל כלפי הנחקרים במתקן שקמה, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי.

התמונה הקשה העולה מן הממצאים מקיפה, בין היתר, את כבילתם של עצורים לכיסא בידיהם וברגליהם, והותרתם במנח זה משך שעות ארוכות; שימוש באיומים והשפלות; החזקה בבידוד; מניעת שינה; שלילת האפשרות לרחצה; חשיפה לחום וקור קיצוניים; מזון מועט וקלוקל. כל אחד מהאמצעים האלה הוא אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל, על אחת כמה וכמה כאשר הם ננקטים במצטבר ולאורך זמן. בחלק מהמקרים עולים אמצעים אלה אף לכדי עינויים.

הדו"ח מדגים בבירור, כי מדובר במערכת משולבת של התעללות ועינויים. תנאי הכליאה במתקן שקמה משלימים את החקירות עצמן, ומטרתם להחליש את גופו של העצור ולערער את נפשו. בנוסף, חושף הדו"ח כי רשויות החקירה הישראליות אף שותפות לעינויים באופן עקיף, כאשר הן משתמשות ביודעין במידע שהושג מהנחקרים קודם לכן, בעינויים שהפעילו חוקרי הרשות הפלסטינית על אותם אנשים.

זהו הדו"ח המשותף השלישי שמוציאים המוקד ובצלם בנוגע לשיטות החקירה הפסולות הננקטות במתקני הכליאה בישראל, והשני מביניהם המתמקד במתקן חקירה מסוים משך תקופה מוגדרת. גם דו"ח זה מצביע על כך שמשטר החקירות הפסול של השב"כ אינו יוזמה פרטית של חוקר או סוהר זה או אחר, אלא שעוּצב בידי מעגל רחב של רשויות: השב"ס הקובע את תנאי הכליאה, הרופאים במתקן החקירות המאשרים את ההתעללות, השופטים הצבאיים המאשרים את הארכת מעצרם של הנחקרים, גם אלה המדווחים על העינויים שהם עוברים בחקירה, ושופטי בג"ץ, הדוחים שוב ושוב עתירות נגד מניעת מפגש של נחקרים עם עורכי דינם. כל אלה ואחרים שותפים להתעללות ולעינויים של נחקרים פלסטינים.

המוקד להגנת הפרט ובצלם שבים ודורשים מישראל לחדול לאלתר מהשימוש ביחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל, בהתעללות ובעינויים כלפי נחקרים, הן במהלך החקירה הפרונטלית והן באמצעות תנאי הכליאה. נוסף על כך, על ישראל להקפיד על האיסור נגד עינויים והתעללות גם במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני שהיא מקיימת עם הרשות הפלסטינית.


לקריאת תקציר הדו"ח

לקריאת הדו"ח המלא

לקריאת דוחות קודמים על עינויים: בתכלית האיסור, שיטות חשוכות

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות