בג"ץ 1635/16 - אבו כף ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 1635/16 - אבו כף ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 28.02.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד טוען כי אין לשר הפנים הסמכות לשלול מעמד בעילה של "הפרת אמונים" וכי מעמדם אינו כרוך בחובת נאמנות, בשונה ממעמד של אזרחות. בנוסף מדגיש המוקד כי הארבעה הם תושבים מוּגנים מכוח מעמדה המיוחד של ירושלים המזרחית, וכך הם מוּגנים מפני גירוש על פי הדין הבינלאומי. כמו כן טוען המוקד כי שלילת התושבות מהווה פגיעה בזכויות היסוד של הארבעה למעמד ולחיי משפחה, לחירות ואוטונומיה, לכבוד ולחופש תנועה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות