הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בירושלים בשנת 2015 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בירושלים בשנת 2015
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.02.2016
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בירושלים בשנת 2015
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2015. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2015 הפקיעה ישראל את תושבותם של 84 איש, בתוכם 33 נשים ו-2 קטינים. עוד מוסר משרד הפנים כי ישראל השיבה את תושבותם של 109 פלסטינים מירושלים המזרחית. משרד הפנים לא סיפק את המידע שביקש המוקד בנוגע לעילות שלילת התושבות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2015. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2015 הפקיעה ישראל את תושבותם של 84 איש, בתוכם 33 נשים ו-2 קטינים. עוד מוסר משרד הפנים כי ישראל השיבה את תושבותם של 109 פלסטינים מירושלים המזרחית. משרד הפנים לא סיפק את המידע שביקש המוקד בנוגע לעילות שלילת התושבות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות