הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2015 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2015
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.01.2016
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2015
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2015. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים. בנוסף מבקש המוקד לקבל מידע על העילות לשלילת המעמד. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של ישראל כלפי תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2015. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים. בנוסף מבקש המוקד לקבל מידע על העילות לשלילת המעמד. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של ישראל כלפי תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות