הנדון: תיחום מקום מגורים בכפייה של בני משפחות של מבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: תיחום מקום מגורים בכפייה של בני משפחות של מבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.03.2016
הנדון: תיחום מקום מגורים בכפייה של בני משפחות של מבצעי פיגועים
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה כי ראש הממשלה בוחן את האפשרות של העתקת מגורים של מבצעי פיגועים בכפייה בתוך הגדה המערבית. המוקד מבקש מן היועץ המשפטי לסכל את השימוש בצעד זה, וטוען כי תיחום מגורים מנוגד לדין הבינלאומי האוסר ענישה קולקטיבית והעברה בכפייה של תושבים מוגנים כאשר לא נשקפת מהם סכנה. בנוסף טוען המוקד כי תיחום מגורים מנוגד לפסיקת בג"ץ, שעמד כך שהשימוש באמצעי זה חייב לעמוד בכל המבחנים המידתיים המקובלים בדין המינהלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה כי ראש הממשלה בוחן את האפשרות של העתקת מגורים של מבצעי פיגועים בכפייה בתוך הגדה המערבית. המוקד מבקש מן היועץ המשפטי לסכל את השימוש בצעד זה, וטוען כי תיחום מגורים מנוגד לדין הבינלאומי האוסר ענישה קולקטיבית והעברה בכפייה של תושבים מוגנים כאשר לא נשקפת מהם סכנה. בנוסף טוען המוקד כי תיחום מגורים מנוגד לפסיקת בג"ץ, שעמד כך שהשימוש באמצעי זה חייב לעמוד בכל המבחנים המידתיים המקובלים בדין המינהלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות