המוקד ליועמ"ש לממשלה: העתקה בכפייה של משפחות של מפגעים המתגוררות בגדה המערבית הינה בלתי חוקית. נדרשת התערבותך המיידית לסיכול הכוונה לנקוט בצעד דרקוני זה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.03.2016
המוקד ליועמ"ש לממשלה: העתקה בכפייה של משפחות של מפגעים המתגוררות בגדה המערבית הינה בלתי חוקית. נדרשת התערבותך המיידית לסיכול הכוונה לנקוט בצעד דרקוני זה
המוקד ליועמ"ש לממשלה: העתקה בכפייה של משפחות של מפגעים המתגוררות בגדה המערבית הינה בלתי חוקית. נדרשת התערבותך המיידית לסיכול הכוונה לנקוט בצעד דרקוני זה
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות