הנדון: עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.04.2016
הנדון: עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. המוקד מבקש כי ייבחן אופן תפקודו של בית הדין תוך התייחסות לבעיות ספציפיות, ובראשן המחסור בתקני דיינים, המוביל לעומס חמור, לעינוי דין ולפגיעה בזכויות האדם. המוקד אף קובל על הנוהג לערוך בבית הדין דיונים חסויים במעמד צד אחד, שלא בנוכחות העוררים, שכן פרקטיקה זו מעקרת את האפשרות למזער את הפגיעה הטבועה ממילא בהליך מסוג זה. כן מבקש המוקד לאפשר ערעור גם על החלטות הניתנות בעיצומו של ההליך, ולא רק על פסקי הדין הניתנים בסופו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. המוקד מבקש כי ייבחן אופן תפקודו של בית הדין תוך התייחסות לבעיות ספציפיות, ובראשן המחסור בתקני דיינים, המוביל לעומס חמור, לעינוי דין ולפגיעה בזכויות האדם. המוקד אף קובל על הנוהג לערוך בבית הדין דיונים חסויים במעמד צד אחד, שלא בנוכחות העוררים, שכן פרקטיקה זו מעקרת את האפשרות למזער את הפגיעה הטבועה ממילא בהליך מסוג זה. כן מבקש המוקד לאפשר ערעור גם על החלטות הניתנות בעיצומו של ההליך, ולא רק על פסקי הדין הניתנים בסופו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות