הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע. הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע. הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.10.2015
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע. הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד מבקש כי המשרד יעביר לו נתונים אודות בקשות חדשות לאיחוד משפחות שהוגשו בלשכה בירושלים המזרחית משנת 2012 ונתונים אודות שהייה בישראל באמצעות היתרים ואשרות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד מבקש כי המשרד יעביר לו נתונים אודות בקשות חדשות לאיחוד משפחות שהוגשו בלשכה בירושלים המזרחית משנת 2012 ונתונים אודות שהייה בישראל באמצעות היתרים ואשרות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות