המוקד להגנת הפרט - משרד הפנים חושף נתונים: בישראל חיים כ-12,500 פלסטינים מכוח הליך לאיחוד משפחות; מתוכם כ-80% ללא זכויות סוציאליות וללא מעמד בישראל
חזרה לעמוד הקודם
18.05.2016

משרד הפנים חושף נתונים: בישראל חיים כ-12,500 פלסטינים מכוח הליך לאיחוד משפחות; מתוכם כ-80% ללא זכויות סוציאליות וללא מעמד בישראל

ביום 6.10.2015 פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לשם קבלת נתונים אודות הליכים לאיחוד משפחות (אחמ"ש) בירושלים המזרחית משנת 2012 ואילך. בין היתר ביקש המוקד לדעת, כמה בקשות לאיחוד משפחות הוגשו בירושלים המזרחית בשנים אלו; כמה מהבקשות הוגשו בשם קטינים (אחמ"ש ילדים); כמה מהבקשות אושרו/נדחו; וכן, מהו מספר האנשים החיים בישראל בכלל, בין אם מכוח היתרי שהייה צבאיים או מכוח רישיון ישיבה ארעי (אשרת א/5), במסגרת הליך לאיחוד משפחות.


משלא נתקבלה תשובה, עתר המוקד ביום 20.1.2016 לבית המשפט, בטענה כי התנהלותה של הרשות פסולה ומהווה הפרה בוטה של החוק, הדורש מרשות ציבורית להשיב על בקשה לפי חוק חופש המידע תוך 30 יום.


ביום 17.5.2016 השיב משרד הפנים על פניית המוקד. מן הנתונים עולה, כי מאז שנת 2012 הוגשו סה"כ 2,632 בקשות לאיחוד משפחות בירושלים המזרחית; מתוכן 1,458 הוגשו על ידי גברים ו-1,174 על ידי נשים. 1,248 מהבקשות אושרו ו-526 נדחו.


על פי הנתונים שנמסרו באשר להליכים לאיחוד משפחות בישראל בכלל (לרבות ירושלים) בתקופה הנקובה, מספר האנשים להם ניתן מעמד ארעי בישראל (אשרה מסוג א/5) במסגרת הליך לאיחוד משפחות, המקנה זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, הוא 12,309. מספר הפלסטינים החיים בישראל מכוח היתרי שהייה צבאיים בלבד, ללא מעמד בישראל וללא זכויות סוציאליות, עומד על כ-9,900 איש – מהם 9,573 תושבי הגדה המערבית ו-327 תושבי רצועת עזה. לפי נתון נוסף, שנמסר למוקד לראשונה, כ-2,600 איש מאלה המחזיקים באשרה מסוג א/5 הם במקורם מהגדה המערבית ומרצועת עזה.


בעקבות קבלת המענה, נמחקה העתירה.