הנדון: שימוש במדידות בתים על ידי הצבא בטרם הוצא צו הריסה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ככלי להטלת אימה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שימוש במדידות בתים על ידי הצבא בטרם הוצא צו הריסה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ככלי להטלת אימה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 30.06.2016
הנדון: שימוש במדידות בתים על ידי הצבא בטרם הוצא צו הריסה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ככלי להטלת אימה
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות תיעוד של 95 מקרים במהלך חמישה חודשים בהם ביצע הצבא מדידות הנדסיות ופעולות מיפוי בבתיהם של מעורבים או חשודים בביצוע פיגועים, מבלי שהוצא צו הריסה לבתים. המוקד טוען כי הנתונים שנאספו מעידים שהמדידות בוצעו באופן גורף לגבי כל אירוע שנחשד כפיגוע, ללא קשר לתוצאותיו. המוקד מבקש כי הצבא יבהיר מהו מקור הסמכות לכניסת הצבא לבצע את המדידות, וכי יפסיק לאלתר את הפרקטיקה הגורפת של ביצוע מדידות בכל אירוע הנחשד כפיגוע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות תיעוד של 95 מקרים במהלך חמישה חודשים בהם ביצע הצבא מדידות הנדסיות ופעולות מיפוי בבתיהם של מעורבים או חשודים בביצוע פיגועים, מבלי שהוצא צו הריסה לבתים. המוקד טוען כי הנתונים שנאספו מעידים שהמדידות בוצעו באופן גורף לגבי כל אירוע שנחשד כפיגוע, ללא קשר לתוצאותיו. המוקד מבקש כי הצבא יבהיר מהו מקור הסמכות לכניסת הצבא לבצע את המדידות, וכי יפסיק לאלתר את הפרקטיקה הגורפת של ביצוע מדידות בכל אירוע הנחשד כפיגוע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות