הנדון: אי מתן מענה לפניות במועד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: אי מתן מענה לפניות במועד
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.07.2016
הנדון: אי מתן מענה לפניות במועד
פניית המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין תופעה של אי-מתן מענה לפניות תוך זמן סביר. המוקד מונה בפנייתו שורה של תחומים הנוגעים לזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים, ומראה כי התופעה הנזכרת שכיחה בכל אחד מהם. המוקד מצטרף להמלצת בית המשפט לערוך בדיקה ולהביא לשינוי המצב הנוכחי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין תופעה של אי-מתן מענה לפניות תוך זמן סביר. המוקד מונה בפנייתו שורה של תחומים הנוגעים לזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים, ומראה כי התופעה הנזכרת שכיחה בכל אחד מהם. המוקד מצטרף להמלצת בית המשפט לערוך בדיקה ולהביא לשינוי המצב הנוכחי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות