בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד
כתבי בי דין | הודעה | 04.09.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעה, שפרקליטות המדינה חויבה להגיש במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, בדבר מנגנון למניעת אי-עמידה בזמנים המאלצת פונים לעתור לבית המשפט כדי לקבל סעד. לפי ההודעה, הוחלט כי "ראש המנהל האזרחי יחדד את הנהלים ואת מנגנוני הביקורת על השלבים השונים בטיפול בבקשה". המדינה מציינת כי בימים אלו מתקיימת עבודת מטה לשיפור המצב. בין השאר, "נשקלת האפשרות לבזר את סמכות מתן המענה למת"קים, בניגוד למצב היום שבו כלל התשובות הכתובות יוצאות ממשרד קצין פניות הציבור".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות