בג"ץ 5754/16 - מחאמרה, ראש עיריית יטא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 5754/16 - מחאמרה, ראש עיריית יטא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 21.07.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להסיר את הכתר שהוטל על העיר יטא. בעיר חיים כ-65 אלף תושבים והיא מספקת שירותים לכ-30 אלף תושבים פלסטינים המתגוררים בסביבתה. המוקד טוען כי הכתר פוגע בזכויות היסוד של ציבור גדול זה, בין השאר בזכות לחופש תנועה, לחופש העיסוק, לקניין, לבריאות, לחינוך ולכבוד, ומהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות