המוקד לבג"ץ: תושבי יטא נתונים תחת כתר צבאי מזה שבועות ארוכים; מדובר בהפרה חמורה של זכויות אדם ובענישה קולקטיבית הפסולה מכל וכל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.07.2016
המוקד לבג"ץ: תושבי יטא נתונים תחת כתר צבאי מזה שבועות ארוכים; מדובר בהפרה חמורה של זכויות אדם ובענישה קולקטיבית הפסולה מכל וכל
המוקד לבג"ץ: תושבי יטא נתונים תחת כתר צבאי מזה שבועות ארוכים; מדובר בהפרה חמורה של זכויות אדם ובענישה קולקטיבית הפסולה מכל וכל
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות