בג"ץ 8603/16 - אבו סביח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8603/16 - אבו סביח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.11.2016
בג"ץ 8603/16 - אבו סביח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לבטל צו סגירה לחודשיים שהוצא נגד חנות בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי החנות היא מקור פרנסתו העיקרי של האיש, וכי הצו נכנס לתוקפו בלי שניתנה לו זכות השימוע. המוקד טוען כי הנתונים עליהם התבסס הצבא בהוצאת הצו מוטעים, וכי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה וברשלנות. המוקד מוסיף כי הצבא פעל בחוסר סמכות, וכי מדובר בצו פוגעני הלוקה בחוסר מידתיות, מהווה הפרה של האיסור על ענישה קולקטיבית, ופוגע בזכותו של האיש לחופש העיסוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לבטל צו סגירה לחודשיים שהוצא נגד חנות בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי החנות היא מקור פרנסתו העיקרי של האיש, וכי הצו נכנס לתוקפו בלי שניתנה לו זכות השימוע. המוקד טוען כי הנתונים עליהם התבסס הצבא בהוצאת הצו מוטעים, וכי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה וברשלנות. המוקד מוסיף כי הצבא פעל בחוסר סמכות, וכי מדובר בצו פוגעני הלוקה בחוסר מידתיות, מהווה הפרה של האיסור על ענישה קולקטיבית, ופוגע בזכותו של האיש לחופש העיסוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות