הנדון: השגה נגד צו סגירת העסק שבבעלות מר __ אבו סביח - אלראם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה נגד צו סגירת העסק שבבעלות מר __ אבו סביח - אלראם
מסמכים אחרים | השגה | 18.10.2016
הנדון: השגה נגד צו סגירת העסק שבבעלות מר __ אבו סביח - אלראם
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת הצבא להוציא צו סגירה למשך חודשיים לחנות ממתקים בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי הצבא התבסס על נתונים שגויים כשהוציא את הצו, ומבהיר בין השאר כי בניגוד למצוין בצו החנות אינה בבעלות המפגע, אלא בבעלות אביו. המוקד מציין כי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה; כי שיקולים זרים עמדו בבסיס ההחלטה לסגור את החנות; וכי סגירת החנות אינה מידתית ומהווה הפרה של הזכות לפרנסה ולכבוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת הצבא להוציא צו סגירה למשך חודשיים לחנות ממתקים בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי הצבא התבסס על נתונים שגויים כשהוציא את הצו, ומבהיר בין השאר כי בניגוד למצוין בצו החנות אינה בבעלות המפגע, אלא בבעלות אביו. המוקד מציין כי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה; כי שיקולים זרים עמדו בבסיס ההחלטה לסגור את החנות; וכי סגירת החנות אינה מידתית ומהווה הפרה של הזכות לפרנסה ולכבוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות