הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.01.2015
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל מידע על פיילוט שהחל בשנת 2014 שבמסגרתו זומנו קטינים פלסטינים מנפות בית לחם וחברון לחקירה בכתב או בטלפון כחלופה לביצוע מעצר בבית החשוד. בין היתר מבקש המוקד לדעת האם המתייצבים נעצרו לאחר חקירתם; האם הפיילוט נמשך; כמה קטינים זומנו במסגרתו בין 1.7.14 ובין 31.12.14; האם הפיילוט הורחב לנפות נוספות; האם נקבעה מכסה מסוימת של זימונים; ומתי מעדיפים לזמן לחקירה בטלפון ומתי בכתב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל מידע על פיילוט שהחל בשנת 2014 שבמסגרתו זומנו קטינים פלסטינים מנפות בית לחם וחברון לחקירה בכתב או בטלפון כחלופה לביצוע מעצר בבית החשוד. בין היתר מבקש המוקד לדעת האם המתייצבים נעצרו לאחר חקירתם; האם הפיילוט נמשך; כמה קטינים זומנו במסגרתו בין 1.7.14 ובין 31.12.14; האם הפיילוט הורחב לנפות נוספות; האם נקבעה מכסה מסוימת של זימונים; ומתי מעדיפים לזמן לחקירה בטלפון ומתי בכתב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות