מעצרי לילה של קטינים בגדה המערבית: המוקד קורא לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה ומהפרה בוטה של זכויות קטינים פלסטינים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
02.10.2016
מעצרי לילה של קטינים בגדה המערבית: המוקד קורא לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה ומהפרה בוטה של זכויות קטינים פלסטינים
מעצרי לילה של קטינים בגדה המערבית: המוקד קורא לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה ומהפרה בוטה של זכויות קטינים פלסטינים
חרף ההגנות שמספקים המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי לקטינים, מפר הצבא הישראלי באופן שיטתי את זכויותיהם של קטינים פלסטינים עצורים, הנחקרים ללא נוכחות הוריהם ואינם מורשים להיוועץ בעורך דין. למרות שנהלי כוחות הביטחון מנחים לזמן קטינים לחקירה, תחת לעוצרם בבתיהם ולהביאם לחקירה, הרי אנשי כוחות הביטחון, כדרך קבע, מוציאים קטינים ממיטותיהם באישון לילה, זורעים בהלה בקרב בני המשפחה ומובילים את הילד במסע מטלטל אל מקום החקירה – ללא ליווי הוריו, שכלל אינם יודעים לאן נלקח. תמונה קשה זו עולה גם מתצהירים שגבה לאחרונה המוקד להגנת הפרט מקטינים תושבי הגדה המערבית, שנעצרו במהלך המחצית השנייה של שנת 2015.

בשנת 2014 החל הצבא בפיילוט, במסגרתו הוחלט כי קטינים פלסטינים מהגדה המערבית יזומנו לחקירה בכתב או באמצעות טלפון, כחלופה למעצר לילי. בעקבות זאת פנה המוקד לצבא בבקשות לפי חוק חופש המידע, לשם קבלת נתונים אודות הפיילוט ויישומו. מתשובות הצבא עולה בבירור, כי הפיילוט מיושם באופן חלקי ומצומצם בלבד, ללא בקרה או ניסיון להעריך את מידת האפקטיביות שלו.

מנתונים שמסר הצבא על יישום הפיילוט בשנת 2014, עולה כי זומנו לחקירה 68 קטינים בלבד, מתוך מאות שנעצרו באותה שנה. חרף מספר הזימונים הנמוך, אין בידי הצבא נתון בסיסי כשיעור ההתייצבות לחקירה בפועל. לאור זאת, פנה המוקד לצבא במהלך שנת 2015, במטרה לברר אם הפיילוט נמשך ואם הצבא בוחן בכלל את האפקטיביות שבזימונים, לאור זאת שלא טרח לתעד נתונים. תשובת הצבא העידה בבירור על מגמת צמצום בהיקף הפיילוט: 29 קטינים בלבד זומנו במחצית הראשונה של שנת 2015, מתוכם התייצבו לפחות 3. הצבא טען, כי אין בידו נתונים לגבי החצי השני של השנה "עקב נזקי שריפה".

לפי נתונים שמסר הצבא למוקד ביוני 2016, במחצית הראשונה של אותה שנה נשלחו רק 13 זימונים, בעקבותיהם הגיעו שני קטינים לחקירה. הפעם הודה הצבא, כי "הנוהל [הפיילוט] הופסק זמנית לאחר תחילת ההסלמה הביטחונית לפני מספר חודשים, וחוּדש לאחר מכן", מבלי שטרח לציין באילו חודשים בדיוק מדובר.

בניגוד להצהרותיו, המשיך הצבא לבצע מעצרים ליליים של קטינים ונמנע במכוון מלנקוט בחלופה של זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. בנוסף, סירב הצבא לענות על שאלת המוקד בנוגע להסקת מסקנות או הפקת לקחים מהפיילוט, בטענה שאינו מחויב לעשות כן בהתאם לחוק חופש המידע. נוכח התנהלות שערורייתית זו, קורא המוקד לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה והפוגענית של מעצרי קטינים בשעות הלילה ולהנהיג חלופה ראויה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
חרף ההגנות שמספקים המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי לקטינים, מפר הצבא הישראלי באופן שיטתי את זכויותיהם של קטינים פלסטינים עצורים, הנחקרים ללא נוכחות הוריהם ואינם מורשים להיוועץ בעורך דין. למרות שנהלי כוחות הביטחון מנחים לזמן קטינים לחקירה, תחת לעוצרם בבתיהם ולהביאם לחקירה, הרי אנשי כוחות הביטחון, כדרך קבע, מוציאים קטינים ממיטותיהם באישון לילה, זורעים בהלה בקרב בני המשפחה ומובילים את הילד במסע מטלטל אל מקום החקירה – ללא ליווי הוריו, שכלל אינם יודעים לאן נלקח. תמונה קשה זו עולה גם מתצהירים שגבה לאחרונה המוקד להגנת הפרט מקטינים תושבי הגדה המערבית, שנעצרו במהלך המחצית השנייה של שנת 2015.

בשנת 2014 החל הצבא בפיילוט, במסגרתו הוחלט כי קטינים פלסטינים מהגדה המערבית יזומנו לחקירה בכתב או באמצעות טלפון, כחלופה למעצר לילי. בעקבות זאת פנה המוקד לצבא בבקשות לפי חוק חופש המידע, לשם קבלת נתונים אודות הפיילוט ויישומו. מתשובות הצבא עולה בבירור, כי הפיילוט מיושם באופן חלקי ומצומצם בלבד, ללא בקרה או ניסיון להעריך את מידת האפקטיביות שלו.

מנתונים שמסר הצבא על יישום הפיילוט בשנת 2014, עולה כי זומנו לחקירה 68 קטינים בלבד, מתוך מאות שנעצרו באותה שנה. חרף מספר הזימונים הנמוך, אין בידי הצבא נתון בסיסי כשיעור ההתייצבות לחקירה בפועל. לאור זאת, פנה המוקד לצבא במהלך שנת 2015, במטרה לברר אם הפיילוט נמשך ואם הצבא בוחן בכלל את האפקטיביות שבזימונים, לאור זאת שלא טרח לתעד נתונים. תשובת הצבא העידה בבירור על מגמת צמצום בהיקף הפיילוט: 29 קטינים בלבד זומנו במחצית הראשונה של שנת 2015, מתוכם התייצבו לפחות 3. הצבא טען, כי אין בידו נתונים לגבי החצי השני של השנה "עקב נזקי שריפה".

לפי נתונים שמסר הצבא למוקד ביוני 2016, במחצית הראשונה של אותה שנה נשלחו רק 13 זימונים, בעקבותיהם הגיעו שני קטינים לחקירה. הפעם הודה הצבא, כי "הנוהל [הפיילוט] הופסק זמנית לאחר תחילת ההסלמה הביטחונית לפני מספר חודשים, וחוּדש לאחר מכן", מבלי שטרח לציין באילו חודשים בדיוק מדובר.

בניגוד להצהרותיו, המשיך הצבא לבצע מעצרים ליליים של קטינים ונמנע במכוון מלנקוט בחלופה של זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. בנוסף, סירב הצבא לענות על שאלת המוקד בנוגע להסקת מסקנות או הפקת לקחים מהפיילוט, בטענה שאינו מחויב לעשות כן בהתאם לחוק חופש המידע. נוכח התנהלות שערורייתית זו, קורא המוקד לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה והפוגענית של מעצרי קטינים בשעות הלילה ולהנהיג חלופה ראויה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות