הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.04.2016
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל נתונים על מעצר קטינים פלסטינים בגדה המערבית. המוקד מבקש לדעת כמה קטינים מהגדה נעצרו בשנת 2015; כמה מהם נעצרו בלילה; כמה מהם זומנו לחקירה באמצעות הטלפון; כמה זומנו לחקירה באמצעות זימון כתוב; כמה קטינות כלולות בנתונים; מה טווח משכי החזקתם במעצר עד להגשת כתב אישום; כמה מההליכים המשפטיים נסגרו בעסקת טיעון וכמה בהרשעה לאחר מיצוי ההליך הפלילי עד תומו; מה פילוח הקבוצה לפי גילים; כמה מהקטינים נעצרו במהלך כל אחת מהשנים 2010–2015 ומה פילוחם לפי רקע המעצר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל נתונים על מעצר קטינים פלסטינים בגדה המערבית. המוקד מבקש לדעת כמה קטינים מהגדה נעצרו בשנת 2015; כמה מהם נעצרו בלילה; כמה מהם זומנו לחקירה באמצעות הטלפון; כמה זומנו לחקירה באמצעות זימון כתוב; כמה קטינות כלולות בנתונים; מה טווח משכי החזקתם במעצר עד להגשת כתב אישום; כמה מההליכים המשפטיים נסגרו בעסקת טיעון וכמה בהרשעה לאחר מיצוי ההליך הפלילי עד תומו; מה פילוח הקבוצה לפי גילים; כמה מהקטינים נעצרו במהלך כל אחת מהשנים 2010–2015 ומה פילוחם לפי רקע המעצר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות