הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל - מכתב המוקד מיום 8.8.2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל - מכתב המוקד מיום 8.8.2016
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.08.2016
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל - מכתב המוקד מיום 8.8.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה להפסיק את הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ונחקרים בישראל. המוקד מסתמך על עשרות עדויות של קטינים פלסטינים מהעת האחרונה, שמהן עולה כי הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לחקירה בישראל, שם הם נחקרים, בדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה, על ידי חוקרים שככל הנראה לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נוער. החקירה במרבית המקרים אינה מתועדת חזותית, דבר ההופך את בני הנוער לפגיעים יותר. המוקד טוען כי בהתנהלות מסוג זה מפירה המשטרה את הדין הבינלאומי ואת הסטנדרט הנקבע בדין הישראלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה להפסיק את הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ונחקרים בישראל. המוקד מסתמך על עשרות עדויות של קטינים פלסטינים מהעת האחרונה, שמהן עולה כי הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לחקירה בישראל, שם הם נחקרים, בדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה, על ידי חוקרים שככל הנראה לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נוער. החקירה במרבית המקרים אינה מתועדת חזותית, דבר ההופך את בני הנוער לפגיעים יותר. המוקד טוען כי בהתנהלות מסוג זה מפירה המשטרה את הדין הבינלאומי ואת הסטנדרט הנקבע בדין הישראלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות