משטרת ישראל עומדת על סירובה לבחון את הפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנותיה בגדה המערבית: רק תלונות פרטניות ייבדקו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.06.2018
משטרת ישראל עומדת על סירובה לבחון את הפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנותיה בגדה המערבית: רק תלונות פרטניות ייבדקו
משטרת ישראל עומדת על סירובה לבחון את הפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנותיה בגדה המערבית: רק תלונות פרטניות ייבדקו

החל מנובמבר 2017 מנהל המוקד להגנת הפרט תכתובת מול משטרת ישראל, בדרישה כי זו תפעל לתיקון הכשלים בכל הנוגע לחקירות קטינים פלסטינים מהגדה המערבית בתחנות המשטרה הפרושות ברחבי הגדה. במכתביו התבסס המוקד על 26 תצהירים שנגבו מקטינים פלסטינים בחודשים יולי-אוקטובר 2017, שהעידו על הפרות שיטתיות מצד גופי הביטחון, לרבות המשטרה, בעת מעצרם. הפרות אלה כללו מעצרי לילה טראומטיים; חקירות בלתי פורמליות המלוות באלימות ובאיומים; ופגיעה מתמדת בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של הקטינים, לרבות הזכות להיוועץ בעורך דין והזכות לנוכחות הורים בעת החקירה. מהעדויות ניכר, כי קטינים פלסטינים מטופלים בידי כוחות הביטחון הישראליים כאיום ביטחוני גרידא, ללא כל התייחסות לפגיעותם הנפשית המוגברת לנוכח גילם.


המוקד הבהיר במכתביו למשטרה, פעם אחר פעם, כי הקטינים מהם נגבו התצהירים אינם מעוניינים להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) באשר למעצרם הטראומטי, כדי להימנע ממגע נוסף עם הרשויות, ומחשש כי הדבר ישליך עליהם לרעה. כמו כן, ניסיון העבר של המוקד מלמד, כי תלונות פרטניות למח"ש כמעט אף פעם לא מביאות לדין וחשבון אמיתי, ותיקי התלונות נסגרים לרוב מבלי שנבדקו לעומק. חרף זאת, התעקשה המשטרה במכתביה כי רק תלונות פרטניות ייבחנו, בכפוף להעברת מספרי תיקיהם הפליליים ועדויותיהם של הקטינים, ודחתה את טענותיו העקרוניות של המוקד.


אי לכך, ביום 20.3.2018 שלח המוקד מכתב למשטרה, בצירוף חלקים רלוונטיים מארבעה תצהירים שנגבו מקטינים פלסטינים שנעצרו במהלך שנת 2017, תוך מחיקת פרטיהם המזהים.


ביום 19.6.2018 התקבלה תגובת המשטרה למכתבו של המוקד. המשטרה הלינה על כך שהמוקד לא העביר לידיה את הפרטים המבוקשים, "אלא רק ארבעה העתקים של חלקים מתוך תצהירים", אשר לטענתה אינם מספקים את הפרטים הנחוצים לבדיקה עניינית של התלונות. המשטרה אף טענה כי ניסתה לאתר(!) את מספרי התיקים המשויכים לתצהירים, בניגוד מפורש לרצונם של הקטינים, ועמדה על התעקשותה שאלה יועברו לידיה, בטענה כי הבדיקה תיעשה "ללא כל השלכות כלפי מי שנחקרו". המשטרה דחתה את טענות המוקד בנוגע לאלימות גופנית ומילולית החוזרת על עצמה במסגרת החקירות, בקובעה כי "המקום הראוי והמתאים לבירור תלונות אודות אלימות שוטרים הינה המחלקה לחקירות שוטרים". לבסוף, טענה המשטרה פעם נוספת כי חודדו הנהלים בתחנותיה בגדה המערבית באשר לתלונות המרכזיות של המוקד: זכותם של הקטינים להיוועץ בעורך דין, זכותם לנוכחות הורים בחקירה, וזכותם להיחקר בשפה המובנת להם. אך גם ביחס לנושאים אלה סירבה המשטרה לבחון אם מתקיימות הפרות שיטתיות של זכויות הקטינים.


בהתעקשותה לבחון מקרים פרטניים בלבד, ובסירובה לבחון את טענותיו העקרוניות של המוקד, למעשה מסרבת המשטרה לטפל בסוגיה, ובכך מתווה לעצמה דרך להמשיך ולהפר את זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית.הדפסה הדפסה
שיתוף

החל מנובמבר 2017 מנהל המוקד להגנת הפרט תכתובת מול משטרת ישראל, בדרישה כי זו תפעל לתיקון הכשלים בכל הנוגע לחקירות קטינים פלסטינים מהגדה המערבית בתחנות המשטרה הפרושות ברחבי הגדה. במכתביו התבסס המוקד על 26 תצהירים שנגבו מקטינים פלסטינים בחודשים יולי-אוקטובר 2017, שהעידו על הפרות שיטתיות מצד גופי הביטחון, לרבות המשטרה, בעת מעצרם. הפרות אלה כללו מעצרי לילה טראומטיים; חקירות בלתי פורמליות המלוות באלימות ובאיומים; ופגיעה מתמדת בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של הקטינים, לרבות הזכות להיוועץ בעורך דין והזכות לנוכחות הורים בעת החקירה. מהעדויות ניכר, כי קטינים פלסטינים מטופלים בידי כוחות הביטחון הישראליים כאיום ביטחוני גרידא, ללא כל התייחסות לפגיעותם הנפשית המוגברת לנוכח גילם.


המוקד הבהיר במכתביו למשטרה, פעם אחר פעם, כי הקטינים מהם נגבו התצהירים אינם מעוניינים להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) באשר למעצרם הטראומטי, כדי להימנע ממגע נוסף עם הרשויות, ומחשש כי הדבר ישליך עליהם לרעה. כמו כן, ניסיון העבר של המוקד מלמד, כי תלונות פרטניות למח"ש כמעט אף פעם לא מביאות לדין וחשבון אמיתי, ותיקי התלונות נסגרים לרוב מבלי שנבדקו לעומק. חרף זאת, התעקשה המשטרה במכתביה כי רק תלונות פרטניות ייבחנו, בכפוף להעברת מספרי תיקיהם הפליליים ועדויותיהם של הקטינים, ודחתה את טענותיו העקרוניות של המוקד.


אי לכך, ביום 20.3.2018 שלח המוקד מכתב למשטרה, בצירוף חלקים רלוונטיים מארבעה תצהירים שנגבו מקטינים פלסטינים שנעצרו במהלך שנת 2017, תוך מחיקת פרטיהם המזהים.


ביום 19.6.2018 התקבלה תגובת המשטרה למכתבו של המוקד. המשטרה הלינה על כך שהמוקד לא העביר לידיה את הפרטים המבוקשים, "אלא רק ארבעה העתקים של חלקים מתוך תצהירים", אשר לטענתה אינם מספקים את הפרטים הנחוצים לבדיקה עניינית של התלונות. המשטרה אף טענה כי ניסתה לאתר(!) את מספרי התיקים המשויכים לתצהירים, בניגוד מפורש לרצונם של הקטינים, ועמדה על התעקשותה שאלה יועברו לידיה, בטענה כי הבדיקה תיעשה "ללא כל השלכות כלפי מי שנחקרו". המשטרה דחתה את טענות המוקד בנוגע לאלימות גופנית ומילולית החוזרת על עצמה במסגרת החקירות, בקובעה כי "המקום הראוי והמתאים לבירור תלונות אודות אלימות שוטרים הינה המחלקה לחקירות שוטרים". לבסוף, טענה המשטרה פעם נוספת כי חודדו הנהלים בתחנותיה בגדה המערבית באשר לתלונות המרכזיות של המוקד: זכותם של הקטינים להיוועץ בעורך דין, זכותם לנוכחות הורים בחקירה, וזכותם להיחקר בשפה המובנת להם. אך גם ביחס לנושאים אלה סירבה המשטרה לבחון אם מתקיימות הפרות שיטתיות של זכויות הקטינים.


בהתעקשותה לבחון מקרים פרטניים בלבד, ובסירובה לבחון את טענותיו העקרוניות של המוקד, למעשה מסרבת המשטרה לטפל בסוגיה, ובכך מתווה לעצמה דרך להמשיך ולהפר את זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית.משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות