המוקד להגנת הפרט - הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מאיו"ש בתחנות המשטרה - מענה המשטרה מיום 5.6.2018
חזרה לעמוד הקודם
19.06.2018|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מאיו"ש בתחנות המשטרה - מענה המשטרה מיום 5.6.2018

תגובת המשטרה לדרישת המוקד להגנת הפרט להפסיק להפר זכויות של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה ונחקרים בישראל. המשטרה מודיעה כי אנשיה עיינו בתצהירים שהמוקד צירף למכתבו "במטרה ללמוד, ככל הניתן, על ההפרות הנטענות". המשטרה מוסיפה כי חודדו נהלים ספציפית: "הודעה להורים על מעצר וחקירה, הודעה לקטין על זכויותיו (נקיטת פעולות לאיתור עורך דין באמצעות הוריו/מועדון האסיר), חקירת הקטין – בשפה המובנת לו, נוכחות הוריו בחקירה, חקירה שלא בשעות הלילה ותיעוד החקירות באודיו/וידאו כנדרש". המשטרה שבה על בקשתה לקבל את פרטי המתלוננים כדי שתוכל לבדוק את עצמה ולטפל באופן פרטני בחוקרים.