המוקד למשטרת ישראל: מערכת החקירות של קטינים פלסטינים מביאה להפרה שיטתית של זכויותיהם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.08.2016
המוקד למשטרת ישראל: מערכת החקירות של קטינים פלסטינים מביאה להפרה שיטתית של זכויותיהם
המוקד למשטרת ישראל: מערכת החקירות של קטינים פלסטינים מביאה להפרה שיטתית של זכויותיהם
לאחרונה גבה המוקד להגנת הפרט תצהירים מקטינים תושבי הגדה המערבית, שנחקרו על ידי המשטרה הישראלית, ומהוריהם. העדויות מלמדות על הפרה שיטתית של זכויות הקטינים הנחקרים. הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה, מוּצאים ממיטותיהם ומוּבלים במסע מטלטל, המלוּוה פעמים רבות בהטרדות ואלימות, לחקירה באחת מתחנות המשטרה. מבוהלים ומוּתשים מגיעים הקטינים אל החקירה במצב נפשי ירוד, כשהם חשופים לפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, כגון הזכות להימנע מהפללה עצמית.

במכתב למשטרת ישראל מיום 8.8.2016 טען המוקד, כי קטינים פלסטינים הנחקרים במשטרה חשופים לפגיעה מתמדת בזכויותיהם ונתונים לחסדיהם של חוקרים שאינם מוכשרים לעבודה עם נוער. המוקד ציין, כי בניגוד לחוק הישראלי ולמשפט הבינלאומי, קטינים פלסטינים נחקרים מבלי שתינתן להם האפשרות להיוועץ בעו"ד או ליצור קשר עם הוריהם בטרם החקירה.

עוד ציין המוקד, כי החקירות אינן מתועדות חזותית – דבר ההופך את בני הנוער המצויים תחת חקירה לפגיעים יותר. כמו כן, רבים מהקטינים העידו על תחקור בלתי פורמלי שעברו בטרם החקירה הרשמית, בעוד שמצבים אלו לא זכו לתיעוד כלל, אף לא בכתב. המוקד הדגיש, כי פקודות המשטרה קובעות במפורש, שחקירת קטינים תיעשה אך ורק בידי חוקרי נוער המוכשרים לכך. ואולם העדויות מצביעות שלא כן הוא. יתירה מזאת. מנתונים שמסרה משטרת ישראל במענה לבקשת המוקד לפי חוק חופש המידע עולה, כי במחוז האחראי על איזור הגדה המערבית משרתים כיום 26 חוקרי נוער בלבד, בעוד שבגדה נעצרים מדי שנה מאות קטינים, המוּבאים לחקירה בתחנות המשטרה.

המוקד ביקש כי משטרת ישראל תפעל לאלתר לתיקון הכשלים ודרש, כי חקירות קטינים פלסטינים יבוצעו בהתאם לחוק, תוך שמירה על זכויות בני הנוער.
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאחרונה גבה המוקד להגנת הפרט תצהירים מקטינים תושבי הגדה המערבית, שנחקרו על ידי המשטרה הישראלית, ומהוריהם. העדויות מלמדות על הפרה שיטתית של זכויות הקטינים הנחקרים. הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה, מוּצאים ממיטותיהם ומוּבלים במסע מטלטל, המלוּוה פעמים רבות בהטרדות ואלימות, לחקירה באחת מתחנות המשטרה. מבוהלים ומוּתשים מגיעים הקטינים אל החקירה במצב נפשי ירוד, כשהם חשופים לפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, כגון הזכות להימנע מהפללה עצמית.

במכתב למשטרת ישראל מיום 8.8.2016 טען המוקד, כי קטינים פלסטינים הנחקרים במשטרה חשופים לפגיעה מתמדת בזכויותיהם ונתונים לחסדיהם של חוקרים שאינם מוכשרים לעבודה עם נוער. המוקד ציין, כי בניגוד לחוק הישראלי ולמשפט הבינלאומי, קטינים פלסטינים נחקרים מבלי שתינתן להם האפשרות להיוועץ בעו"ד או ליצור קשר עם הוריהם בטרם החקירה.

עוד ציין המוקד, כי החקירות אינן מתועדות חזותית – דבר ההופך את בני הנוער המצויים תחת חקירה לפגיעים יותר. כמו כן, רבים מהקטינים העידו על תחקור בלתי פורמלי שעברו בטרם החקירה הרשמית, בעוד שמצבים אלו לא זכו לתיעוד כלל, אף לא בכתב. המוקד הדגיש, כי פקודות המשטרה קובעות במפורש, שחקירת קטינים תיעשה אך ורק בידי חוקרי נוער המוכשרים לכך. ואולם העדויות מצביעות שלא כן הוא. יתירה מזאת. מנתונים שמסרה משטרת ישראל במענה לבקשת המוקד לפי חוק חופש המידע עולה, כי במחוז האחראי על איזור הגדה המערבית משרתים כיום 26 חוקרי נוער בלבד, בעוד שבגדה נעצרים מדי שנה מאות קטינים, המוּבאים לחקירה בתחנות המשטרה.

המוקד ביקש כי משטרת ישראל תפעל לאלתר לתיקון הכשלים ודרש, כי חקירות קטינים פלסטינים יבוצעו בהתאם לחוק, תוך שמירה על זכויות בני הנוער.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות