במענה לפניית המוקד בעניין הפרת זכויות של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנות המשטרה בגדה המערבית: משטרת ישראל מסרבת לבחון את טענות המוקד, אלא אם יעביר לידיה את התצהירים שגבה מהקטינים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.02.2018
במענה לפניית המוקד בעניין הפרת זכויות של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנות המשטרה בגדה המערבית: משטרת ישראל מסרבת לבחון את טענות המוקד, אלא אם יעביר לידיה את התצהירים שגבה מהקטינים
במענה לפניית המוקד בעניין הפרת זכויות של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנות המשטרה בגדה המערבית: משטרת ישראל מסרבת לבחון את טענות המוקד, אלא אם יעביר לידיה את התצהירים שגבה מהקטינים
ביום 22.11.2017 פנה המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל, בדרישה כי תפעל לתיקון המצב הקיים בכל הנוגע לחקירות אותן עוברים קטינים פלסטינים מן הגדה המערבית בתחנות משטרה הפרושות ברחבי הגדה. פניית המוקד התבססה על 26 עדויות שנגבו מקטינים פלסטינים בחודשים יולי-אוקטובר 2017 – לאחר שהתכתבות קודמת בנושא לא נשאה פרי. במכתבו הבהיר המוקד, כי הקטינים – רובם ככולם – אינם מעוניינים להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים באשר למעצרם הטראומטי, וזאת כדי להימנע ממגע נוסף עם הרשויות.

מהעדויות החדשות שבה ועולה אותה תמונה מדאיגה אותה הביא המוקד במכתבו הקודם: רובם של הקטינים מובאים לתחנת המשטרה לאחר שנעצרו בידי הצבא באישון לילה, והוּבלו במסע מטלטל המלוּוה פעמים רבות בהטרדות ואלימות, לא פעם כשהם אזוקים וקשורי עיניים. כך, הקטינים מגיעים אל החקירה כשהם מבוהלים ומוּתשים. החקירה עצמה נערכת ברובם המכריע של המקרים מבלי שניתנת לקטינים אפשרות להיוועץ בעורך דין. באותם מקרים ספורים בהם התאפשר לקטינים לשוחח עם עורך דין, השיחה התבצעה באמצעות הטלפון, ולוותה בפגמים מהותיים נוספים. ככלל, לא הותר לקטינים ליצור קשר עם הוריהם בטרם החקירה, ובאף אחד מהמקרים לא נכח אחד מההורים בחקירה, כך שהקטינים ניצבו לבדם מול חוקריהם. כמחצית מהקטינים העידו על תחקור בלתי פורמלי שעברו בטרם החקירה הרשמית. תחקור זה נערך ללא תיעוד כלשהו, אף לא בכתב, ובמהלכו חוו רבים מהם אלימות פיזית ומילולית. החקירות הפורמליות נערכו ברובן המכריע ללא תיעוד חזותי. באותם מקרים בהם נראה כי התבצעה הקלטה קולית של החקירה, העידו הקטינים כי החוקרים כיבו את מכשירי ההקלטה לפני שנקטו כלפיהם באיומים, אם לא באלימות פיזית. זאת ועוד. הקטינים נחקרים על ידי חוקרים שאינם נוהגים כמצופה מחוקרים המוסמכים לעבודה עם נוער – ולרוב אף מוצאים עצמם ניצבים בגפם בפני סוללה של חוקרים ו"מתשאלים" המשתתפים כולם בחקירתם. המוקד הבהיר, כי מדובר במסכת שגרתית ושיטתית המביאה קטינים רבים למצב של שברון פיזי ומנטלי, כשהם חשופים לפגיעה מתמדת בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, לרבות הזכות להימנע מהפללה עצמית – דבר המוביל לכך שהם מורשעים על נקלה ומקבלים עונשים כבדים.

חרף כל זאת, בתשובתה מיום 31.1.2018, שבה המשטרה ודחתה כליל את טענות המוקד, וחזרה על עמדתה הפורמליסטית כי מדובר בטענות "כלליות באופן שאינו מאפשר לבחון אותן לגופן". עוד הוסיפה המשטרה, כי היא "פועלת ככל האפשר לאפשר לקטינים הנחקרים על ידה באיו"ש, זכויות המעוגנות בחוק הנוער, אף במקרים בהם החוק אינו חל. אולם הדבר נעשה, לפנים משורת הדין ורק ככל שהדבר מתאפשר". עם זאת, מסרה המשטרה כי ככל שהמוקד יעביר לידיה את מספרי התיקים הפליליים של הקטינים מהם גבה המוקד עדויות, וכן את עדויותיהם, תוך מחיקת פרטים מזהים, היא מתחייבת "שהבדיקה על ידינו תעשה ללא כל השלכות כלפי מי שנחקרו בשעתו בתיקים אלה". כן נאמר כי בשלב זה, המשטרה תעביר את מכתב המוקד לתחנות המשטרה במחוז ש"י, "תוך הנחיה להמשך הקפדה על הפעולות המתחייבות בחקירת קטינים".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 22.11.2017 פנה המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל, בדרישה כי תפעל לתיקון המצב הקיים בכל הנוגע לחקירות אותן עוברים קטינים פלסטינים מן הגדה המערבית בתחנות משטרה הפרושות ברחבי הגדה. פניית המוקד התבססה על 26 עדויות שנגבו מקטינים פלסטינים בחודשים יולי-אוקטובר 2017 – לאחר שהתכתבות קודמת בנושא לא נשאה פרי. במכתבו הבהיר המוקד, כי הקטינים – רובם ככולם – אינם מעוניינים להגיש תלונות למחלקה לחקירות שוטרים באשר למעצרם הטראומטי, וזאת כדי להימנע ממגע נוסף עם הרשויות.

מהעדויות החדשות שבה ועולה אותה תמונה מדאיגה אותה הביא המוקד במכתבו הקודם: רובם של הקטינים מובאים לתחנת המשטרה לאחר שנעצרו בידי הצבא באישון לילה, והוּבלו במסע מטלטל המלוּוה פעמים רבות בהטרדות ואלימות, לא פעם כשהם אזוקים וקשורי עיניים. כך, הקטינים מגיעים אל החקירה כשהם מבוהלים ומוּתשים. החקירה עצמה נערכת ברובם המכריע של המקרים מבלי שניתנת לקטינים אפשרות להיוועץ בעורך דין. באותם מקרים ספורים בהם התאפשר לקטינים לשוחח עם עורך דין, השיחה התבצעה באמצעות הטלפון, ולוותה בפגמים מהותיים נוספים. ככלל, לא הותר לקטינים ליצור קשר עם הוריהם בטרם החקירה, ובאף אחד מהמקרים לא נכח אחד מההורים בחקירה, כך שהקטינים ניצבו לבדם מול חוקריהם. כמחצית מהקטינים העידו על תחקור בלתי פורמלי שעברו בטרם החקירה הרשמית. תחקור זה נערך ללא תיעוד כלשהו, אף לא בכתב, ובמהלכו חוו רבים מהם אלימות פיזית ומילולית. החקירות הפורמליות נערכו ברובן המכריע ללא תיעוד חזותי. באותם מקרים בהם נראה כי התבצעה הקלטה קולית של החקירה, העידו הקטינים כי החוקרים כיבו את מכשירי ההקלטה לפני שנקטו כלפיהם באיומים, אם לא באלימות פיזית. זאת ועוד. הקטינים נחקרים על ידי חוקרים שאינם נוהגים כמצופה מחוקרים המוסמכים לעבודה עם נוער – ולרוב אף מוצאים עצמם ניצבים בגפם בפני סוללה של חוקרים ו"מתשאלים" המשתתפים כולם בחקירתם. המוקד הבהיר, כי מדובר במסכת שגרתית ושיטתית המביאה קטינים רבים למצב של שברון פיזי ומנטלי, כשהם חשופים לפגיעה מתמדת בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, לרבות הזכות להימנע מהפללה עצמית – דבר המוביל לכך שהם מורשעים על נקלה ומקבלים עונשים כבדים.

חרף כל זאת, בתשובתה מיום 31.1.2018, שבה המשטרה ודחתה כליל את טענות המוקד, וחזרה על עמדתה הפורמליסטית כי מדובר בטענות "כלליות באופן שאינו מאפשר לבחון אותן לגופן". עוד הוסיפה המשטרה, כי היא "פועלת ככל האפשר לאפשר לקטינים הנחקרים על ידה באיו"ש, זכויות המעוגנות בחוק הנוער, אף במקרים בהם החוק אינו חל. אולם הדבר נעשה, לפנים משורת הדין ורק ככל שהדבר מתאפשר". עם זאת, מסרה המשטרה כי ככל שהמוקד יעביר לידיה את מספרי התיקים הפליליים של הקטינים מהם גבה המוקד עדויות, וכן את עדויותיהם, תוך מחיקת פרטים מזהים, היא מתחייבת "שהבדיקה על ידינו תעשה ללא כל השלכות כלפי מי שנחקרו בשעתו בתיקים אלה". כן נאמר כי בשלב זה, המשטרה תעביר את מכתב המוקד לתחנות המשטרה במחוז ש"י, "תוך הנחיה להמשך הקפדה על הפעולות המתחייבות בחקירת קטינים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות