המוקד להגנת הפרט - המוקד דרש ממשטרת ישראל להפסיק את ההפרה השיטתית של זכויות קטינים פלסטינים הנחקרים על ידה: המשטרה בתגובה מצרה "על כך שהטענות במכתבך נטענות באופן כללי"
חזרה לעמוד הקודם
10.05.2017

המוקד דרש ממשטרת ישראל להפסיק את ההפרה השיטתית של זכויות קטינים פלסטינים הנחקרים על ידה: המשטרה בתגובה מצרה "על כך שהטענות במכתבך נטענות באופן כללי"

ביום 8.8.2016 פנה המוקד למשטרת ישראל בעניין קטינים פלסטינים, תושבי הגדה המערבית, הנעצרים ומובאים לחקירה בתחנותיה ברחבי הגדה. המוקד ציין כי מתצהירים שגבה לאחרונה מקטינים תושבי הגדה, שנחקרו על ידי משטרת ישראל, ומהוריהם, עולה תמונה קשה של הפרת זכויות בסיסיות של קטינים, הפעלת אלימות כלפיהם וליקויים חמורים בניהול החקירות. המוקד ציין כי בניגוד לחוק הישראלי ולמשפט הבינלאומי, קטינים פלסטינים נחקרים מבלי שיתאפשר להם להיוועץ בעו"ד או ליצור קשר עם הוריהם בטרם החקירה. עוד ציין המוקד כי אין תיעוד חזותי של החקירות, ולכן חשיפת הקטינים לפגיעה בידי חוקריהם גדולה אף יותר.

ביום 9.5.2017, תשעה חודשים לאחר הפנייה, התקבל מענה מהמשטרה, בו היא מסירה מעצמה, כהרגלה, אחריות למחדליה. כך, בניגוד לכל העדויות מן השטח, משטרת ישראל מתעקשת לטעון, כי היא שומרת על זכותם של נחקרים קטינים להיוועץ בעו"ד. בנוסף, בתגובה לדרישת המוקד להפסיק לחקור קטינים בשעות הלילה, הפנתה המשטרה את המוקד לצבא – הגוף המבצע את המעצרים הליליים, וטענה כי חקירות קטינים פלסטינים מתבצעות, ככל הניתן, בשעות הבוקר. יחד עם זאת, טרחה המשטרה ו"הזהירה", כי הפסקת החקירות הליליות דווקא תפגע בקטינים, שכן הדבר יאלץ אותם להמתין בתחנה לחקירה עד שעות הבוקר! לסיום, הצרה משטרת ישראל, לא על הפרת זכויות הקטינים, אלא על כך שהטענות אותן העלה המוקד במכתבו "נטענות באופן כללי".