הנדון: תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.12.2016
הנדון: תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר, או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. דרישת המוקד באה בעקבות הצטברות מקרים משנת 2016 שבהם קטינים תושבי ירושלים המזרחית הוחזקו בבית מעצר בעיר תוך פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. המוקד קובל במכתבו על היעדר תנאי תברואה הולמים, על מניעת קשר עם בני המשפחה ועל היעדר מסגרת לימודית; ומוסיף, על פי עדויות, כי בכמה מן הקטינים נהגו הסוהרים באלימות. המוקד מדגיש כי מתקן הכליאה אינו מתאים לכליאת קטינים, כל שכן לתקופות ממושכות מעל חודש, כפי שאכן קרה לאור כמה מן העדויות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר, או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. דרישת המוקד באה בעקבות הצטברות מקרים משנת 2016 שבהם קטינים תושבי ירושלים המזרחית הוחזקו בבית מעצר בעיר תוך פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. המוקד קובל במכתבו על היעדר תנאי תברואה הולמים, על מניעת קשר עם בני המשפחה ועל היעדר מסגרת לימודית; ומוסיף, על פי עדויות, כי בכמה מן הקטינים נהגו הסוהרים באלימות. המוקד מדגיש כי מתקן הכליאה אינו מתאים לכליאת קטינים, כל שכן לתקופות ממושכות מעל חודש, כפי שאכן קרה לאור כמה מן העדויות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות