המוקד לשב"ס: קטינים מירושלים המזרחית מוחזקים ב"מגרש הרוסים" בתנאי מעצר בלתי ראויים, שאינם הולמים את החוק המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.01.2017
המוקד לשב"ס: קטינים מירושלים המזרחית מוחזקים ב"מגרש הרוסים" בתנאי מעצר בלתי ראויים, שאינם הולמים את החוק
המוקד לשב"ס: קטינים מירושלים המזרחית מוחזקים ב"מגרש הרוסים" בתנאי מעצר בלתי ראויים, שאינם הולמים את החוק
ביום 21.12.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לשב"ס בעניין תנאי הכליאה בבית המעצר בירושלים ("מגרש הרוסים"), שם מוחזקים קטינים מירושלים המזרחית.

תצהירים שנגבו מ-51 קטינים מירושלים המזרחית, שהוחזקו במעצר ב"מגרש הרוסים" במהלך שנת 2016, מעידים על תנאי כליאה בלתי סבירים ועל הפרה חמורה של זכויות קטינים ושל החוק:

תברואה והיגיינה – רבים מהקטינים העצורים, מהם נגבו תצהירים, הלינו על כך שלא סופקו להם כלי רחצה לשמירה על היגיינה בסיסית; בתאים שוררים זוהמה וצחנה; כלי המיטה המסופקים בבית המעצר מצחינים לרוב, ולעתים קטינים לא קיבלו כלל כלי מיטה ונאלצו לישון ללא שמיכה לגופם; וחרף אחריות המתקן לספק לקטינים בגדים להחלפה, הדבר לא נעשה.

חינוך – התקנות קובעות שיש להחיל על עצורים קטינים את חוק לימוד חובה. למרות שהחוק חל על קטינים מירושלים המזרחית, רבים מהם מוחזקים בבית המעצר בירושלים במשך תקופות ארוכות, מבלי שתסופק להם מסגרת לימודית המותאמת לדרישות החוק. המוקד מדגיש, כי מדובר בהפרה בוטה של הדין.

קשר עם בני משפחה – הדין מורה בבירור על זכאותו של עצור קטין לביקורים ולשיחות טלפון עם בני משפחתו "טרם הוגש נגדו כתב אישום". זכות זו, שחשיבותה ראשונה במעלה, ודאי כשמדובר בקטין הנתון תחת חקירות ולחץ פיזי ונפשי כבד, מופרת בשיטתיות. הקטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים מנותקים לחלוטין מבני משפחתם, דבר המסב להם נזק נפשי כבד.

יחס הסוהרים – מעדויותיהם של קטינים רבים עולה, כי סוהרים נוהגים לנקוט באלימות כלפי הקטינים, להכותם ולהטיח בהם קללות ועלבונות. בנוסף לכך עולה, כי סוהרים מנהיגים ענישה נוקשה ושרירותית של קטינים, לרבות בידוד.

המוקד הדגיש, כי מדובר בהפרה חמורה ובלתי נסבלת של זכויות קטינים, המוגנות בחוק, והחומרה גדלה פי כמה לאור העובדה, שהקטינים מוחזקים במתקן במשך תקופות ממושכות, פעמים רבות מעל לחודש ימים. מן העדויות עולה בבירור כי המתקן אינו ערוך לכליאה ממושכת של קטינים, וכי התנאים בהם הם מוחזקים פוגעים בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, ברווחתם ובשלומם הגופני והנפשי.

במקביל, קרא המוקד להתערבותו של היועץ המשפטי לממשלה, נוכח הפרה שיטתית של זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית במהלך מעצרם וחקירתם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 21.12.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לשב"ס בעניין תנאי הכליאה בבית המעצר בירושלים ("מגרש הרוסים"), שם מוחזקים קטינים מירושלים המזרחית.

תצהירים שנגבו מ-51 קטינים מירושלים המזרחית, שהוחזקו במעצר ב"מגרש הרוסים" במהלך שנת 2016, מעידים על תנאי כליאה בלתי סבירים ועל הפרה חמורה של זכויות קטינים ושל החוק:

תברואה והיגיינה – רבים מהקטינים העצורים, מהם נגבו תצהירים, הלינו על כך שלא סופקו להם כלי רחצה לשמירה על היגיינה בסיסית; בתאים שוררים זוהמה וצחנה; כלי המיטה המסופקים בבית המעצר מצחינים לרוב, ולעתים קטינים לא קיבלו כלל כלי מיטה ונאלצו לישון ללא שמיכה לגופם; וחרף אחריות המתקן לספק לקטינים בגדים להחלפה, הדבר לא נעשה.

חינוך – התקנות קובעות שיש להחיל על עצורים קטינים את חוק לימוד חובה. למרות שהחוק חל על קטינים מירושלים המזרחית, רבים מהם מוחזקים בבית המעצר בירושלים במשך תקופות ארוכות, מבלי שתסופק להם מסגרת לימודית המותאמת לדרישות החוק. המוקד מדגיש, כי מדובר בהפרה בוטה של הדין.

קשר עם בני משפחה – הדין מורה בבירור על זכאותו של עצור קטין לביקורים ולשיחות טלפון עם בני משפחתו "טרם הוגש נגדו כתב אישום". זכות זו, שחשיבותה ראשונה במעלה, ודאי כשמדובר בקטין הנתון תחת חקירות ולחץ פיזי ונפשי כבד, מופרת בשיטתיות. הקטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים מנותקים לחלוטין מבני משפחתם, דבר המסב להם נזק נפשי כבד.

יחס הסוהרים – מעדויותיהם של קטינים רבים עולה, כי סוהרים נוהגים לנקוט באלימות כלפי הקטינים, להכותם ולהטיח בהם קללות ועלבונות. בנוסף לכך עולה, כי סוהרים מנהיגים ענישה נוקשה ושרירותית של קטינים, לרבות בידוד.

המוקד הדגיש, כי מדובר בהפרה חמורה ובלתי נסבלת של זכויות קטינים, המוגנות בחוק, והחומרה גדלה פי כמה לאור העובדה, שהקטינים מוחזקים במתקן במשך תקופות ממושכות, פעמים רבות מעל לחודש ימים. מן העדויות עולה בבירור כי המתקן אינו ערוך לכליאה ממושכת של קטינים, וכי התנאים בהם הם מוחזקים פוגעים בזכויותיהם הבסיסיות ביותר, ברווחתם ובשלומם הגופני והנפשי.

במקביל, קרא המוקד להתערבותו של היועץ המשפטי לממשלה, נוכח הפרה שיטתית של זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית במהלך מעצרם וחקירתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות