המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: משטרת ישראל מפירה ברגל גסה את זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית, הנתונים בהליכי מעצר וחקירה, בניגוד לחוק
חזרה לעמוד הקודם
29.12.2016

המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: משטרת ישראל מפירה ברגל גסה את זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית, הנתונים בהליכי מעצר וחקירה, בניגוד לחוק

הפרה בוטה של זכויות קטינים, תושבי ירושלים המזרחית, בידי כוחות הביטחון הישראליים היא עניין שבשגרה, על אף שחוק הנוער הישראלי חל עליהם. רמיסת זכויותיהם הבסיסיות של ילדים ובני נוער, הנתונים במעצר וחקירה – לשלמות הגוף, לכבוד ולהליך תקין, מנוגדת ללשון החוק, המורה כי "מימוש זכויות של קטין, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפיו ייעשו תוך שמירה על כבודו של הקטין".

63 תצהירים שגבה המוקד להגנת הפרט מקטינים, תושבי ירושלים המזרחית, שנעצרו בידי כוחות הביטחון הישראליים במהלך התקופה שבין אוקטובר 2015 לנובמבר 2016, מעידים על מציאות קשה: קטינים נעצרים באישון לילה, לרוב אף מבלי שהוצג צו מעצר, מועברים כבולים לתחנת המשטרה, תוך גילויי אלימות פיזית ומילולית כלפיהם. במהלך ההמתנה לחקירה בתחנת המשטרה מותירים השוטרים את הקטינים אזוקים, ללא אוכל או שתייה, לרוב ללא גישה לשירותים, והחקירה נעשית בשיטות פסולות. כל זאת ללא כל התחשבות בגילם או במצבם, ללא שמירה על סדרי הליך הוגן, לרבות הודעה להוריהם על מקום הימצאם או מתן אפשרות להיוועץ בעורך דין.

ביום 9.8.2016 פנה המוקד למשטרת ישראל בבקשה לפי חוק חופש המידע בעניין מעצרי קטינים, תושבי קבע בירושלים המזרחית, שבוצעו במהלך שנת 2015 ובמחצית הראשונה של 2016. המוקד ביקש לקבל נתונים, בין היתר, אודות מספר מעצרי הלילה, חקירת קטינים ללא ידיעת הוריהם או נוכחותם והפרת זכותו של קטין עצור להיוועץ בעו"ד.

בפנייה נוספת למשטרת ישראל, ביקש המוקד לקבל נתונים אודות מספר הקטינים, תושבי ירושלים המזרחית, שנעצרו בין ינואר 2014 לאוגוסט 2016, פרקי הזמן במהלכם הוחזקו הקטינים במעצר (טרם הוגש נגדם כתב אישום או הוּצא צו מעצר מינהלי בעניינם), ומספר העצורים ששוחררו ובאילו תנאים.

חרף חובתה של כל רשות ציבורית לענות לבקשות מסוג זה בתוך 30 יום, לא נתקבלה תשובה ממשטרת ישראל לאף אחת מן הפניות במשך למעלה מחודשיים וחצי. בעקבות זאת הגיש המוקד שתי עתירות לבית המשפט המחוזי, להורות למשטרת ישראל למסור את הנתונים המבוקשים בהתאם לחוק חופש המידע.

במקביל, ביום 29.12.2016 פנה המוקד ליועץ המשפטי לממשלה בעניין וביקש את התייחסותו לפגיעה החמורה והשיטתית בזכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית.