הנדון: בג"ץ 8898/16 ___ עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מכתבנו מיום 18.12.16, מכתבך מיום 20.12.16 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בג"ץ 8898/16 ___ עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מכתבנו מיום 18.12.16, מכתבך מיום 20.12.16
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.01.2017
הנדון: בג"ץ 8898/16 ___ עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מכתבנו מיום 18.12.16, מכתבך מיום 20.12.16
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לא להרוס את הקומה העליונה בבניין תלת-קומתי במחנה הפליטים קלנדיה. בעבר הרס הצבא את הקומה השלישית בבניין זה, שבו גרה בשכירות משפחתו של מבצע פיגוע ירי. נוכח ממדי הפגיעה בבניין הרסה המשפחה את כולו והקימה אותו מחדש, באישור הצבא, אבל אז הודיע זה כי בכוונתו להרוס את הקומה העליונה במבנה החדש בטענה שאסור היה לבנות בו קומה שלישית. המדינה מעדכנת כי היא מקבלת את הצעת המוקד כי המשפחה תהרוס את עמודי התמך ותקטום את המתכות, תוך התרת מעקה שיאפשר שימוש בטוח בגג.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לא להרוס את הקומה העליונה בבניין תלת-קומתי במחנה הפליטים קלנדיה. בעבר הרס הצבא את הקומה השלישית בבניין זה, שבו גרה בשכירות משפחתו של מבצע פיגוע ירי. נוכח ממדי הפגיעה בבניין הרסה המשפחה את כולו והקימה אותו מחדש, באישור הצבא, אבל אז הודיע זה כי בכוונתו להרוס את הקומה העליונה במבנה החדש בטענה שאסור היה לבנות בו קומה שלישית. המדינה מעדכנת כי היא מקבלת את הצעת המוקד כי המשפחה תהרוס את עמודי התמך ותקטום את המתכות, תוך התרת מעקה שיאפשר שימוש בטוח בגג.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות