לאחר שהבית נהרס ברשלנות בהריסה עונשית, מאיים הצבא להרוס שוב חלק מן המבנה: בעקבות עתירת המוקד, יאפשר הצבא לדיירים להשתמש באותו חלק "לצרכים נקודתיים... ככל שהדבר אינו סותר את תכלית צו ההחרמה וההריסה" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.01.2017
לאחר שהבית נהרס ברשלנות בהריסה עונשית, מאיים הצבא להרוס שוב חלק מן המבנה: בעקבות עתירת המוקד, יאפשר הצבא לדיירים להשתמש באותו חלק "לצרכים נקודתיים... ככל שהדבר אינו סותר את תכלית צו ההחרמה וההריסה"
לאחר שהבית נהרס ברשלנות בהריסה עונשית, מאיים הצבא להרוס שוב חלק מן המבנה: בעקבות עתירת המוקד, יאפשר הצבא לדיירים להשתמש באותו חלק "לצרכים נקודתיים... ככל שהדבר אינו סותר את תכלית צו ההחרמה וההריסה"
כשנה לאחר שהצבא הרס בהריסה עונשית קומה בבית מגורים במחנה הפליטים קלנדיה באופן רשלני, שהצריך בנייה מחדש של המבנה כולו, טען הצבא נגד המשפחה כי "נערכה בנייה בקומה המיוחסת למחבל ואשר הוחרמה בידי המפקד הצבאי". הצבא הורה לבעלי הנכס להרוס בתוך זמן קצר את גרם המדרגות ועמודי התמך שנבנו על גג המבנה, אחרת יהרוס אותם הצבא.

בעקבות עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניין, הסכים הצבא ביום 15.1.2017 להסתפק בהריסת עמודי התמך, אותה יבצעו הדיירים בעצמם, "תוך הותרת מעקה לגג המבנה באופן שיאפשר שימוש בטוח בגג לצורך הצבת דודי שמש, מכלי מים, תליית כביסה וכד'". הצבא דרש בתמורה לכך התחייבות בכתב של בעלי הנכס כי לא תבוצע בנייה בקומה המוחרמת, וכי כל בניית קומות מעבר לאלו הקיימות לא תיעשה, אלא בכפוף לתיאום עם המפקד הצבאי.

הצבא הורה לדיירים לבצע את ההריסה בתוך 21 יום.
הדפסה הדפסה
שיתוף
כשנה לאחר שהצבא הרס בהריסה עונשית קומה בבית מגורים במחנה הפליטים קלנדיה באופן רשלני, שהצריך בנייה מחדש של המבנה כולו, טען הצבא נגד המשפחה כי "נערכה בנייה בקומה המיוחסת למחבל ואשר הוחרמה בידי המפקד הצבאי". הצבא הורה לבעלי הנכס להרוס בתוך זמן קצר את גרם המדרגות ועמודי התמך שנבנו על גג המבנה, אחרת יהרוס אותם הצבא.

בעקבות עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניין, הסכים הצבא ביום 15.1.2017 להסתפק בהריסת עמודי התמך, אותה יבצעו הדיירים בעצמם, "תוך הותרת מעקה לגג המבנה באופן שיאפשר שימוש בטוח בגג לצורך הצבת דודי שמש, מכלי מים, תליית כביסה וכד'". הצבא דרש בתמורה לכך התחייבות בכתב של בעלי הנכס כי לא תבוצע בנייה בקומה המוחרמת, וכי כל בניית קומות מעבר לאלו הקיימות לא תיעשה, אלא בכפוף לתיאום עם המפקד הצבאי.

הצבא הורה לדיירים לבצע את ההריסה בתוך 21 יום.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות