המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה להבהרת מדיניות רשות האוכלוסין בעניין שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל
חזרה לעמוד הקודם
08.11.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה להבהרת מדיניות רשות האוכלוסין בעניין שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל

בקשת הבהרה ששלח המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין מדיניות שלילת התושבות מקטינים. כפי שמובהר בבקשה, נתוני המשרד מעידים שבין שנת 2011 לשנת 2014 נשלל מעמדם של מי שהיו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל, וזאת בניגוד להצהרת המשרד שאינו נוהג כך.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים