הנדון: בקשה להבהרת מדיניות רשות האוכלוסין בעניין שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה להבהרת מדיניות רשות האוכלוסין בעניין שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.11.2015
הנדון: בקשה להבהרת מדיניות רשות האוכלוסין בעניין שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל
בקשת הבהרה ששלח המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין מדיניות שלילת התושבות מקטינים. כפי שמובהר בבקשה, נתוני המשרד מעידים שבין שנת 2011 לשנת 2014 נשלל מעמדם של מי שהיו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל, וזאת בניגוד להצהרת המשרד שאינו נוהג כך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת הבהרה ששלח המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין מדיניות שלילת התושבות מקטינים. כפי שמובהר בבקשה, נתוני המשרד מעידים שבין שנת 2011 לשנת 2014 נשלל מעמדם של מי שהיו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל, וזאת בניגוד להצהרת המשרד שאינו נוהג כך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות