הנדון: פקיעת רישיון לישיבת קבע של קטינים תושבי מזרח ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פקיעת רישיון לישיבת קבע של קטינים תושבי מזרח ירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.07.2016
הנדון: פקיעת רישיון לישיבת קבע של קטינים תושבי מזרח ירושלים
תשובת משרד הפנים לבקשת ההבהרה ששלח המוקד להגנת הפרט באשר לסתירה בין מדיניותו המוצהרת לבין נתונים שמסר בעניין שלילת תושבות מקטינים. משרד הפנים טוען שאין סתירה בין הדברים כיוון שהקטינים שמעמדם נשלל יכולים לבקש להשיב את מעמדם כתושבים, ובקשתם תיבחן כשייהפכו לבגירים בכפוף לנוהלי הרשות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת ההבהרה ששלח המוקד להגנת הפרט באשר לסתירה בין מדיניותו המוצהרת לבין נתונים שמסר בעניין שלילת תושבות מקטינים. משרד הפנים טוען שאין סתירה בין הדברים כיוון שהקטינים שמעמדם נשלל יכולים לבקש להשיב את מעמדם כתושבים, ובקשתם תיבחן כשייהפכו לבגירים בכפוף לנוהלי הרשות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות