ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
כתבי בי דין | ערעור | 12.02.2017
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד מדיניות משרד הפנים לשלול את מעמדם של תושבי קבע שהוריהם העתיקו את מקום מגוריהם מישראל בעודם קטינים, בטרם חלפו שבע שנים של שהייה רצופה מחוץ לישראל מרגע הפיכתם לבוגרים. המוקד טוען כי מדיניות זו מנוגדת למדיניות המוצהרת של משרד הפנים ולהתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המוקד מוסיף כי כך פוגעת המדינה בזכויות היסוד של הקטינים לחיי משפחה ולבריאות ובעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד מדיניות משרד הפנים לשלול את מעמדם של תושבי קבע שהוריהם העתיקו את מקום מגוריהם מישראל בעודם קטינים, בטרם חלפו שבע שנים של שהייה רצופה מחוץ לישראל מרגע הפיכתם לבוגרים. המוקד טוען כי מדיניות זו מנוגדת למדיניות המוצהרת של משרד הפנים ולהתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המוקד מוסיף כי כך פוגעת המדינה בזכויות היסוד של הקטינים לחיי משפחה ולבריאות ובעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות