ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 18.06.2017
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסק דין בערר המוקד להגנת הפרט נגד מדיניות משרד הפנים לשלול את מעמדם של תושבי קבע שהוריהם העתיקו את מקום מגוריהם מישראל בעודם קטינים, בטרם חלפו שבע שנים של שהייה רצופה מחוץ לישראל מרגע הפיכתם לבוגרים. בית המשפט לא מכריע בסוגיה הואיל והמוקד לא ערער בעניינו של אדם קונקרטי. בית הדין מדגיש שאין מניעה שבית הדין ידון בסוגיות עקרוניות, אך לדבריו הוא "יידרש לעשות כן רק ממקום בו מובא בפניו עניינו של עורר קונקרטי המבקש סעד אישי".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בערר המוקד להגנת הפרט נגד מדיניות משרד הפנים לשלול את מעמדם של תושבי קבע שהוריהם העתיקו את מקום מגוריהם מישראל בעודם קטינים, בטרם חלפו שבע שנים של שהייה רצופה מחוץ לישראל מרגע הפיכתם לבוגרים. בית המשפט לא מכריע בסוגיה הואיל והמוקד לא ערער בעניינו של אדם קונקרטי. בית הדין מדגיש שאין מניעה שבית הדין ידון בסוגיות עקרוניות, אך לדבריו הוא "יידרש לעשות כן רק ממקום בו מובא בפניו עניינו של עורר קונקרטי המבקש סעד אישי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות