המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.11.2020
המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל
המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל
זה שנים שהמוקד להגנת הפרט מנהל מאבק נרחב במדיניות משרד הפנים שתכליתה דחיקת רגליהם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית אל מחוץ לעיר, בין היתר, באמצעות הטרנספר השקט, דהיינו שלילת מעמד הקבע שלהם בישראל. למן שנת 2016 פועל המוקד להביא להפסקת נוהגו הפסול והמוצהר של משרד הפנים, לשלול מעמד אפילו מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בשל מעברם עם הוריהם לחו"ל – על פי רוב אוטומטית עם שלילת מעמדם של ההורים. מנתונים שנתיים אותם מקבל המוקד ממשרד הפנים מתוקף פניותיו על פי חוק חופש המידע, עולה כי בין השנים 2019-2011 שלל משרד הפנים את מעמדם בישראל של 105 קטינים כאלו – תוך פגיעה קשה וישירה בזכויותיהם, ובניגוד גמור לעיקרון טובת הילד.

הפקעות מעמד שכאלה אף סותרות בבירור את נהלי משרד הפנים עצמו, שעוגנו גם בפסיקת בית המשפט העליון (עע"ם 9807/09), ולפיהם ככלל, לא יישלל מעמדם של תושבים קטינים שעזבו את הארץ עם הוריהם לחו"ל או קיבלו מעמד בארץ אחרת בעודם קטינים, אלא מיום הגיעם לבגרות. נוהל זה נקבע מתוך ההבנה כי כל עוד התושב הינו קטין, אין גורלו בידו, ואין להחליט עבורו ולשלול מעמדו.

חרף פניות המוקד במהלך השנים וערר שהגיש בעניין לבית הדין לעררים בשנת 2017 – אשר נמחק בשל היעדר סמכות – דבק משרד הפנים בעמדתו כי זכותו לשלול מקטינים את מעמדם ולהשיבו להם ככל שיפנו אליו בבקשה לעשות כן במהלך שבע השנים שלאחר הגיעם לגיל בגרות.

משכך, ביום 23.11.2020 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה כי משרד הפנים יחדול לאלתר ממנהגו לשלול מידי שנה רישיונות לישיבת קבע מקטינים המשתייכים לאוכלוסייה הילידית של ירושלים המזרחית ושהוריהם העתיקו את מרכז חייהם מחוצה לישראל. בראשית העתירה הבהיר המוקד, כי בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 7501/17, באין עותר פרטני, עותרת ציבורית יכולה לעתור נגד נהלים ואופן יישומם וכי הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים. לגופו של עניין, טען המוקד, בין היתר, כי מדובר בהפרה ברורה של תצהיר שרנסקי, שניתן במרץ 2000 במסגרת בג"ץ 2227/98, ומהווה חלק בלתי נפרד ממדיניותו המוצהרת של משרד הפנים, ובו נקבע כי "לגבי מי שהיו קטינים, בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל הרי שככלל, שאלת תושבותם בישראל תיבדק מיום בגירותם, ולעניין זה לא תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם". כן טען המוקד כי שלילת מעמדם של קטינים מסכנת את מעמדם בארץ מולדתם, שם מצויים שורשיהם, ואת זכויות היסוד להן הם זכאים כדין. כך למשל, הדגים המוקד, בעוד שקטין בעל רישיון קבע שחטא בפלילים אינו צריך לחשוש לעתידו במולדתו, במקרה של קטין שחטא, הנדרש לבקש את השבת מעמדו, העניין נתון לשיקול דעתו של משרד הפנים. זאת ועוד. המוקד הדגיש כי יש לנהוג בעניינם של קטינים אלו במשנה זהירות, נוכח העובדה שהם משתייכים לאוכלוסייתה הילידית של ירושלים המזרחית, אשר מעמדה הינו ייחודי.

* ביום 25.4.2021 נאלץ המוקד לחזור בו מעתירתו בשל העדר עותר פרטני.
הדפסה הדפסה
שיתוף
זה שנים שהמוקד להגנת הפרט מנהל מאבק נרחב במדיניות משרד הפנים שתכליתה דחיקת רגליהם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית אל מחוץ לעיר, בין היתר, באמצעות הטרנספר השקט, דהיינו שלילת מעמד הקבע שלהם בישראל. למן שנת 2016 פועל המוקד להביא להפסקת נוהגו הפסול והמוצהר של משרד הפנים, לשלול מעמד אפילו מקטינים תושבי ירושלים המזרחית בשל מעברם עם הוריהם לחו"ל – על פי רוב אוטומטית עם שלילת מעמדם של ההורים. מנתונים שנתיים אותם מקבל המוקד ממשרד הפנים מתוקף פניותיו על פי חוק חופש המידע, עולה כי בין השנים 2019-2011 שלל משרד הפנים את מעמדם בישראל של 105 קטינים כאלו – תוך פגיעה קשה וישירה בזכויותיהם, ובניגוד גמור לעיקרון טובת הילד.

הפקעות מעמד שכאלה אף סותרות בבירור את נהלי משרד הפנים עצמו, שעוגנו גם בפסיקת בית המשפט העליון (עע"ם 9807/09), ולפיהם ככלל, לא יישלל מעמדם של תושבים קטינים שעזבו את הארץ עם הוריהם לחו"ל או קיבלו מעמד בארץ אחרת בעודם קטינים, אלא מיום הגיעם לבגרות. נוהל זה נקבע מתוך ההבנה כי כל עוד התושב הינו קטין, אין גורלו בידו, ואין להחליט עבורו ולשלול מעמדו.

חרף פניות המוקד במהלך השנים וערר שהגיש בעניין לבית הדין לעררים בשנת 2017 – אשר נמחק בשל היעדר סמכות – דבק משרד הפנים בעמדתו כי זכותו לשלול מקטינים את מעמדם ולהשיבו להם ככל שיפנו אליו בבקשה לעשות כן במהלך שבע השנים שלאחר הגיעם לגיל בגרות.

משכך, ביום 23.11.2020 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה כי משרד הפנים יחדול לאלתר ממנהגו לשלול מידי שנה רישיונות לישיבת קבע מקטינים המשתייכים לאוכלוסייה הילידית של ירושלים המזרחית ושהוריהם העתיקו את מרכז חייהם מחוצה לישראל. בראשית העתירה הבהיר המוקד, כי בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 7501/17, באין עותר פרטני, עותרת ציבורית יכולה לעתור נגד נהלים ואופן יישומם וכי הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים. לגופו של עניין, טען המוקד, בין היתר, כי מדובר בהפרה ברורה של תצהיר שרנסקי, שניתן במרץ 2000 במסגרת בג"ץ 2227/98, ומהווה חלק בלתי נפרד ממדיניותו המוצהרת של משרד הפנים, ובו נקבע כי "לגבי מי שהיו קטינים, בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל הרי שככלל, שאלת תושבותם בישראל תיבדק מיום בגירותם, ולעניין זה לא תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם". כן טען המוקד כי שלילת מעמדם של קטינים מסכנת את מעמדם בארץ מולדתם, שם מצויים שורשיהם, ואת זכויות היסוד להן הם זכאים כדין. כך למשל, הדגים המוקד, בעוד שקטין בעל רישיון קבע שחטא בפלילים אינו צריך לחשוש לעתידו במולדתו, במקרה של קטין שחטא, הנדרש לבקש את השבת מעמדו, העניין נתון לשיקול דעתו של משרד הפנים. זאת ועוד. המוקד הדגיש כי יש לנהוג בעניינם של קטינים אלו במשנה זהירות, נוכח העובדה שהם משתייכים לאוכלוסייתה הילידית של ירושלים המזרחית, אשר מעמדה הינו ייחודי.

* ביום 25.4.2021 נאלץ המוקד לחזור בו מעתירתו בשל העדר עותר פרטני.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות