שלילת מעמד קבע בשנת 2019: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 40 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט"; מדובר בעלייה ניכרת במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.06.2020
שלילת מעמד קבע בשנת 2019: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 40 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט"; מדובר בעלייה ניכרת במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת
שלילת מעמד קבע בשנת 2019: על פי נתוני משרד הפנים, בשנה זו נשלל מעמדם של 40 פלסטינים מירושלים המזרחית במסגרת מדיניות "הטרנספר השקט"; מדובר בעלייה ניכרת במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת
בראשית ינואר 2020, כבכל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2019. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995. רק ביום 26.5.2020, למחרת הגשת עתירה בעניין, מסר משרד הפנים מענה חלקי לבקשה, ובהמשך, בעקבות דרישת המוקד, שלח מענה מלא ועדכני.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2019 הפקיעה ישראל את מעמדם של 40 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 17 נשים ו-2 קטינים. מתוך סך כל האנשים שמעמדם הופקע בשנה זו, 30 היו מחוץ לישראל במועד ההפקעה. המדובר בעלייה ניכרת ומדאיגה במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת, בה הופקע מעמד קבע מ-13 אנשים. יצוין, כי בתחילה סירב משרד הפנים למסור מהו מספר הקטינים שמעמדם נשלל, בטענה חסרת השחר של "צנעת הפרט", אך בהמשך סיפק את הנתון המבוקש (זאת בדומה להתנהלותו במענה לשנת 2018).

מהנתונים שהתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2019 שללה ישראל את מעמדם של 14,683 פלסטינים מירושלים המזרחית בעילה שמעמדם פקע "מתוכו הוא".

בנוסף ציין משרד הפנים, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר ביתר שטחי הגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל מדי תקופה.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2019 הוגשו בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית 66 בקשות להשבת מעמד; אושרו 45 בקשות השבה (ולא 49 כפי שנמסר בתחילה), אשר הוגשו בשנים שונות; וסורבו 6. מתוך 45 הבקשות המאושרות, בהן "הוחזר" המעמד, 24 הוגשו בשנת 2015, 8 בשנת 2016, והשאר הוגשו בכל יתר השנים שבין 2008 ל-2019. 

בהקשר זה יוזכר, כי ביוני 2019 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בדרישה לתת מעמד ארעי לילדיהם הקטינים של פלסטינים ירושלמים המצויים בהליך להשבת מעמדם, כדי שלא יוותרו ללא זכויות סוציאליות במשך כל התקופה בה בקשת הוריהם נמצאת בבחינה.

עוד יצוין, כי בספטמבר 2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לבטל תיקון לחוק הכניסה לישראל, שהתקבל במרץ 2018, המתיר לשר הפנים לבטל מעמד קבע בגין הפרת אמונים למדינה. על פי נתוני משרד הפנים במענה לבקשת חופש מידע של המוקד, נכון ליום 2.12.2019, שלח שר הפנים הודעה בדבר כוונתו לשלול מעמד קבע בעילה זו ל-12 תושבי קבע בשנת 2018, ול-10 תושבי קבע בשנת 2019. כן נמסר כי שר הפנים שלל בפועל את מעמדם של חמישה תושבי קבע, וזאת רקע ביצוע או מעורבות בפיגועים; שלושה בשנת 2018 ושניים נוספים בשנת 2019. המוקד עתר לביטול החלטות השלילה בעניינם של ארבעה מהם, ועתירותיו בעניין עודן תלויות ועומדות.

זאת ועוד. בספטמבר 2019 שב ושלל שר הפנים את מעמד הקבע של אשה המתגוררת בירושלים למעלה מ-30 שנה, אותו קיבלה מתוקף נישואיה לתושב העיר. העילה הפורמלית להחלטת השר בעניינה היא נישואי ביגמיה, אך בפועל ובמוצהר המניע לשלילה הוא פיגוע שביצע בנה. ערר חוזר שהגיש המוקד מטעמה לבית הדין לערערים עודנו תלוי ועומד.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – המדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם כלל, אף לא בטענות של הפרת אמונים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בראשית ינואר 2020, כבכל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2019. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995. רק ביום 26.5.2020, למחרת הגשת עתירה בעניין, מסר משרד הפנים מענה חלקי לבקשה, ובהמשך, בעקבות דרישת המוקד, שלח מענה מלא ועדכני.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2019 הפקיעה ישראל את מעמדם של 40 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 17 נשים ו-2 קטינים. מתוך סך כל האנשים שמעמדם הופקע בשנה זו, 30 היו מחוץ לישראל במועד ההפקעה. המדובר בעלייה ניכרת ומדאיגה במספר ההפקעות לעומת השנה הקודמת, בה הופקע מעמד קבע מ-13 אנשים. יצוין, כי בתחילה סירב משרד הפנים למסור מהו מספר הקטינים שמעמדם נשלל, בטענה חסרת השחר של "צנעת הפרט", אך בהמשך סיפק את הנתון המבוקש (זאת בדומה להתנהלותו במענה לשנת 2018).

מהנתונים שהתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2019 שללה ישראל את מעמדם של 14,683 פלסטינים מירושלים המזרחית בעילה שמעמדם פקע "מתוכו הוא".

בנוסף ציין משרד הפנים, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר ביתר שטחי הגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל מדי תקופה.

על פי נתוני משרד הפנים, בשנת 2019 הוגשו בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית 66 בקשות להשבת מעמד; אושרו 45 בקשות השבה (ולא 49 כפי שנמסר בתחילה), אשר הוגשו בשנים שונות; וסורבו 6. מתוך 45 הבקשות המאושרות, בהן "הוחזר" המעמד, 24 הוגשו בשנת 2015, 8 בשנת 2016, והשאר הוגשו בכל יתר השנים שבין 2008 ל-2019. 

בהקשר זה יוזכר, כי ביוני 2019 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בדרישה לתת מעמד ארעי לילדיהם הקטינים של פלסטינים ירושלמים המצויים בהליך להשבת מעמדם, כדי שלא יוותרו ללא זכויות סוציאליות במשך כל התקופה בה בקשת הוריהם נמצאת בבחינה.

עוד יצוין, כי בספטמבר 2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לבטל תיקון לחוק הכניסה לישראל, שהתקבל במרץ 2018, המתיר לשר הפנים לבטל מעמד קבע בגין הפרת אמונים למדינה. על פי נתוני משרד הפנים במענה לבקשת חופש מידע של המוקד, נכון ליום 2.12.2019, שלח שר הפנים הודעה בדבר כוונתו לשלול מעמד קבע בעילה זו ל-12 תושבי קבע בשנת 2018, ול-10 תושבי קבע בשנת 2019. כן נמסר כי שר הפנים שלל בפועל את מעמדם של חמישה תושבי קבע, וזאת רקע ביצוע או מעורבות בפיגועים; שלושה בשנת 2018 ושניים נוספים בשנת 2019. המוקד עתר לביטול החלטות השלילה בעניינם של ארבעה מהם, ועתירותיו בעניין עודן תלויות ועומדות.

זאת ועוד. בספטמבר 2019 שב ושלל שר הפנים את מעמד הקבע של אשה המתגוררת בירושלים למעלה מ-30 שנה, אותו קיבלה מתוקף נישואיה לתושב העיר. העילה הפורמלית להחלטת השר בעניינה היא נישואי ביגמיה, אך בפועל ובמוצהר המניע לשלילה הוא פיגוע שביצע בנה. ערר חוזר שהגיש המוקד מטעמה לבית הדין לערערים עודנו תלוי ועומד.

המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – המדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם כלל, אף לא בטענות של הפרת אמונים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות