משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.04.2019
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט"
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט"
בינואר 2019, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2018. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995.

על פי הנתונים שמסר משרד הפנים, בשנת 2018 הפקיעה ישראל את מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 4 נשים. אחד מבין ה-13 שמעמדם נשלל הוא קטין (נתון זה נמסר רק בהמשך, ביום 19.11.2019, בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד, לאחר שמשרד הפנים סירב למסור מידע זה, בטענה חסרת השחר של "צנעת הפרט"). יצוין, כי זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו נגד מדיניות "הטרנספר השקט". עוד נמסר, כי בשנת 2018 "החזירה" ישראל את מעמדם של 55 פלסטינים מירושלים המזרחית.

מנתונים שנתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2018 שללה ישראל את מעמדם של 14,643 פלסטינים מירושלים המזרחית.

ממשרד הפנים נמסר עוד, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר בגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל לפחות אחת לשבע שנים.

עוד יצוין, כי במרץ 2018 הודיע שר הפנים על כוונתו לשלול את תושבותם של מספר תושבי ירושלים המזרחית מתוקף תיקון חדש לחוק הכניסה לישראל, המסמיך אותו לשלול מתושבי קבע את מעמדם בשל "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים מטעמם של שניים מהם, אשר מעמדם נשלל בפועל באפריל 2018. בנובמבר 2018 קבע בית המשפט כי הדיון בעתירות אלה יועבר לבג"ץ מפאת חשיבות הנושא.

המוקד מזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם כלל, אף לא בטענות של הפרת נאמנות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בינואר 2019, כבתחילת כל שנה, פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2018. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שראשיתה בשלהי שנת 1995.

על פי הנתונים שמסר משרד הפנים, בשנת 2018 הפקיעה ישראל את מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 4 נשים. אחד מבין ה-13 שמעמדם נשלל הוא קטין (נתון זה נמסר רק בהמשך, ביום 19.11.2019, בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד, לאחר שמשרד הפנים סירב למסור מידע זה, בטענה חסרת השחר של "צנעת הפרט"). יצוין, כי זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו נגד מדיניות "הטרנספר השקט". עוד נמסר, כי בשנת 2018 "החזירה" ישראל את מעמדם של 55 פלסטינים מירושלים המזרחית.

מנתונים שנתקבלו ממשרד הפנים במהלך השנים עולה, כי בין 1967 ל-2018 שללה ישראל את מעמדם של 14,643 פלסטינים מירושלים המזרחית.

ממשרד הפנים נמסר עוד, כי לא חלו שינויים במדיניותו, לפיה לא יישלל מעמדם של תושבי קבע המתגוררים בשכונות התפר בירושלים או שעברו להתגורר בגדה המערבית, וכן של תושבי קבע השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל לפחות אחת לשבע שנים.

עוד יצוין, כי במרץ 2018 הודיע שר הפנים על כוונתו לשלול את תושבותם של מספר תושבי ירושלים המזרחית מתוקף תיקון חדש לחוק הכניסה לישראל, המסמיך אותו לשלול מתושבי קבע את מעמדם בשל "מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים מטעמם של שניים מהם, אשר מעמדם נשלל בפועל באפריל 2018. בנובמבר 2018 קבע בית המשפט כי הדיון בעתירות אלה יועבר לבג"ץ מפאת חשיבות הנושא.

המוקד מזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה מעמד של תושבות קבע בישראל. אלו הם תושביו הטבעיים של המקום, ואסור שמעמדם יהיה בר פקיעה או שלילה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת, וכי לא ניתן לשלול את מעמדם כלל, אף לא בטענות של הפרת נאמנות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות