המוקד להגנת הפרט - הנדון: פקיעת רישיון לישיבת קבע של קטינים תושבי מזרח ירושלים - מענה
חזרה לעמוד הקודם
14.07.2016|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פקיעת רישיון לישיבת קבע של קטינים תושבי מזרח ירושלים - מענה