בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים ואח' תצהיר תשובה נוסף [תצהיר שרנסקי] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים ואח' תצהיר תשובה נוסף [תצהיר שרנסקי]
כתבי בי דין | תצהיר תשובה | 15.03.2000
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים ואח' תצהיר תשובה נוסף [תצהיר שרנסקי]
שר הפנים דאז, נתן שרנסקי, מודיע על נוהל חדש, שיחייב את לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים, בעניין מי שמעמדם נשלל משנת 1995 ואילך. מי שמשרד הפנים הודיע לו על פקיעת תושבותו או גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, יושב לו מעמדו, לאחר שיתגורר בישראל שנתיים לפחות ובתנאי שבמהלך שהותו בחו"ל לא חרג מתוקפו של כרטיס היוצא שלו. מי שמשרד הפנים לא הודיע לו על פקיעת תושבותו ולא גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, ייחשב בעל רישיון ישיבת קבע אם ביקר בישראל בעוד כרטיס היוצא שברשותו תקף. הנוהל יחול, בשינויים המחויבים, גם על מי שהעתיק את מרכז חייו כאמור לגדה המערבית או לעזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
שר הפנים דאז, נתן שרנסקי, מודיע על נוהל חדש, שיחייב את לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים, בעניין מי שמעמדם נשלל משנת 1995 ואילך. מי שמשרד הפנים הודיע לו על פקיעת תושבותו או גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, יושב לו מעמדו, לאחר שיתגורר בישראל שנתיים לפחות ובתנאי שבמהלך שהותו בחו"ל לא חרג מתוקפו של כרטיס היוצא שלו. מי שמשרד הפנים לא הודיע לו על פקיעת תושבותו ולא גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, ייחשב בעל רישיון ישיבת קבע אם ביקר בישראל בעוד כרטיס היוצא שברשותו תקף. הנוהל יחול, בשינויים המחויבים, גם על מי שהעתיק את מרכז חייו כאמור לגדה המערבית או לעזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות