בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 05.04.1998
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים אחרים נגד שלילת מעמד התושבות של תושבי מזרח ירושלים ששהו תקופה ממושכת בחו"ל או מעבר לקו הירוק, ללא כוונה להשתקע שם ובעודם שומרים על קשר עם ירושלים. מדיניות זו, שכונתה "הטרנספר השקט", נגועה בהפליה מטעמי לאום, ובוצעה בהליך בלתי הוגן תוך הפרת כללי הצדק הטבעי. בעקבות העתירה הגיש במרץ 2000 שר הפנים דאז, נתן שרנסקי, תצהיר לבג"ץ שהודיע על שינוי המדיניות. לעניין זה, ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים אחרים נגד שלילת מעמד התושבות של תושבי מזרח ירושלים ששהו תקופה ממושכת בחו"ל או מעבר לקו הירוק, ללא כוונה להשתקע שם ובעודם שומרים על קשר עם ירושלים. מדיניות זו, שכונתה "הטרנספר השקט", נגועה בהפליה מטעמי לאום, ובוצעה בהליך בלתי הוגן תוך הפרת כללי הצדק הטבעי. בעקבות העתירה הגיש במרץ 2000 שר הפנים דאז, נתן שרנסקי, תצהיר לבג"ץ שהודיע על שינוי המדיניות. לעניין זה, ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות