המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה מטעם המשיב
חזרה לעמוד הקודם
17.09.1998|כתבי בי דין|תגובה

בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה מטעם המשיב

כתב תשובה בעתירת המוקד נגד מדיניות "הטרנספר השקט", שבבסיסה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ששהו תקופה ממושכת בחו"ל או מעבר לקו הירוק. בכתב התשובה מפרטת המדינה בהרחבה את עמדתה העקרונית בעניין שלילת תושבותם של תושבי מזרח ירושלים ובעניין איחוד משפחות בישראל. בין היתר מתייחסת המדינה ל"מדיניות הגשרים הפתוחים", לתנאים ולמבחנים לפקיעת רישיון לישיבת קבע בישראל, למדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין תושבות בירושלים, ולבקשתם של העותרים לאיחוד משפחות.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים