בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 17.09.1998
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה מטעם המשיב
כתב תשובה בעתירת המוקד נגד מדיניות "הטרנספר השקט", שבבסיסה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ששהו תקופה ממושכת בחו"ל או מעבר לקו הירוק. בכתב התשובה מפרטת המדינה בהרחבה את עמדתה העקרונית בעניין שלילת תושבותם של תושבי מזרח ירושלים ובעניין איחוד משפחות בישראל. בין היתר מתייחסת המדינה ל"מדיניות הגשרים הפתוחים", לתנאים ולמבחנים לפקיעת רישיון לישיבת קבע בישראל, למדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין תושבות בירושלים, ולבקשתם של העותרים לאיחוד משפחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
כתב תשובה בעתירת המוקד נגד מדיניות "הטרנספר השקט", שבבסיסה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ששהו תקופה ממושכת בחו"ל או מעבר לקו הירוק. בכתב התשובה מפרטת המדינה בהרחבה את עמדתה העקרונית בעניין שלילת תושבותם של תושבי מזרח ירושלים ובעניין איחוד משפחות בישראל. בין היתר מתייחסת המדינה ל"מדיניות הגשרים הפתוחים", לתנאים ולמבחנים לפקיעת רישיון לישיבת קבע בישראל, למדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין תושבות בירושלים, ולבקשתם של העותרים לאיחוד משפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות