הנדון: הודעת לידת חי – ____, ילידת ____, בתם של מר ___ סרור, ת"ז ______, הגב' ___ סרור, ת"ז ____ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעת לידת חי – ____, ילידת ____, בתם של מר ___ סרור, ת"ז ______, הגב' ___ סרור, ת"ז ____
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.05.2016
הנדון: הודעת לידת חי – ____, ילידת ____, בתם של מר ___ סרור, ת"ז ______, הגב' ___ סרור, ת"ז ____
דרישת המוקד להגנת הפרט מבית החולים רמב"ם בחיפה כי ירשום בתעודת הלידה של תינוקת שנולדה בו לאם תושבת הגדה המערבית את אביה, תושב ירושלים. בית החולים סירב לרשום את האב, אף שבני הזוג הציגו תעודת נישואין תקפה. המוקד מדגיש כי לבית החולים אין מקום לשיקול דעת כאשר מדובר בזוג נשוי, וטוען כי אי-רישום שמו של אבי הילדה פוגע קשות בטובתה, בתא המשפחתי ובסדרי מינהל תקינים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מבית החולים רמב"ם בחיפה כי ירשום בתעודת הלידה של תינוקת שנולדה בו לאם תושבת הגדה המערבית את אביה, תושב ירושלים. בית החולים סירב לרשום את האב, אף שבני הזוג הציגו תעודת נישואין תקפה. המוקד מדגיש כי לבית החולים אין מקום לשיקול דעת כאשר מדובר בזוג נשוי, וטוען כי אי-רישום שמו של אבי הילדה פוגע קשות בטובתה, בתא המשפחתי ובסדרי מינהל תקינים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות