הנדון: בקשה לרישום ילדים ע"ש מר ____ סרור, ת"ז ____ עבור ילדיו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לרישום ילדים ע"ש מר ____ סרור, ת"ז ____ עבור ילדיו
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.07.2016
הנדון: בקשה לרישום ילדים ע"ש מר ____ סרור, ת"ז ____ עבור ילדיו
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים כי ירשום אדם, תושב ירושלים, כאבי בנו ובתו, שאמם תושבת הגדה המערבית. כיוון שטרם מלאו לאם 25 שנה, נאסר על האב להגיש עבורה בקשה לאיחוד משפחות, ועל כן סירב בית החולים שבו נולדו הילדים לרשום את האב בתעודות הלידה. המוקד מדגיש כי בני הזוג מקיימים תא משפחתי מאז נישואיהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים כי ירשום אדם, תושב ירושלים, כאבי בנו ובתו, שאמם תושבת הגדה המערבית. כיוון שטרם מלאו לאם 25 שנה, נאסר על האב להגיש עבורה בקשה לאיחוד משפחות, ועל כן סירב בית החולים שבו נולדו הילדים לרשום את האב בתעודות הלידה. המוקד מדגיש כי בני הזוג מקיימים תא משפחתי מאז נישואיהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות