בעולם הקפקאי של משרד הפנים: תושב ישראל נדרש להוכיח אבהותו חרף תלי הוכחות ובינתיים, שני ילדיו הרכים נותרים ללא מעמד בעולם ונטולי זכויות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.02.2017
בעולם הקפקאי של משרד הפנים: תושב ישראל נדרש להוכיח אבהותו חרף תלי הוכחות ובינתיים, שני ילדיו הרכים נותרים ללא מעמד בעולם ונטולי זכויות
בעולם הקפקאי של משרד הפנים: תושב ישראל נדרש להוכיח אבהותו חרף תלי הוכחות ובינתיים, שני ילדיו הרכים נותרים ללא מעמד בעולם ונטולי זכויות
תושב ישראל, במקור מירושלים המזרחית, מתגורר בחיפה עם אשתו, תושבת הגדה המערבית, ושני ילדיהם הקטנים (בן שנתיים וחצי ובת שנה). כבדרך שגרה מערים משרד הפנים קשיים ללא סוף על זוגות כאלה, כדי למנוע איחוד משפחות בישראל והתוצאה היא שמימוש הזכות הבסיסית לחיי משפחה גובה מחיר לא פשוט.

מאז נולדו ילדיהם של בני הזוג מסרב משרד הפנים בעיקשות לרֹשמם, על פי מעמדו של אביהם, כתושבי ישראל, ואף מסרב להכיר באבהותו של האיש במקרה של בתו. לפיכך, גוזר משרד הפנים על שני הפעוטות להיות חסרי מעמד בעולם ושולל מהם ומהוריהם זכויות המגיעות להם על פי חוק, לרבות קצבאות.

האיש אינו יכול בשלב זה להגיש בקשה לאיחוד משפחות עבור אשתו, כיון שגילה פחוּת מ-25 שנים – הגיל המינימאלי לפתיחה בהליך לאיחוד משפחות עם בת זוג תושבת השטחים הכבושים, על פי החוק (חוק האזרחות והכניסה לישראל-2003). כך כופה משרד הפנים על בני הזוג מצב ללא מוצא: בני הזוג אינם יכולים לפתוח בהליך לאיחוד משפחות של הבעל עם אשתו, בשל החוק; בשל מדיניות משרד הפנים אין האישה רשומה כאשת בן זוגה בתעודת הזהות שלו; לכן מסרב בית החולים לרשום בהודעת הלידה את התינוקת שנולדה כבתו של אביה, על פי הנחייתו הישירה של משרד הפנים! זאת למרות שבני הזוג הצהירו בפני פקידי בית החולים, בזמן אמת, כי האיש הוא אבי הילדה.

הסאגה החלה עוד קודם לכן; לצורך רישום בנו הבכור במרשם האוכלוסין, פנה האיש למשרד הפנים בחיפה, שם סירבו לרשום את בנו בתעודת הזהות שלו, כיוון שכתובתו הרשומה היתה בירושלים – לא בחיפה. כשניגש האיש למשרד הפנים בירושלים המזרחית, שוב הושבו פניו ריקם; עתה היה עליו להוכיח מרכז חיים בירושלים, אולם כל המסמכים שבידיו היו מחיפה. לבסוף, כשעלה בידיו לשנות את כתובתו לחיפה, ביקש לרשום את שני ילדיו, אולם נדחה בשל העובדה שמשרד הפנים ממאן להכיר באיש כאבי ילדיו, על אף שהררי הוכחות לקיום תא משפחתי משותף הומצאו ללשכת משרד הפנים בחיפה.

בבג"ץ 10533/04 קבע בית המשפט, כי הפקידים בבתי החולים נדרשים להנפיק "הודעת לידה לכל בני הזוג, ולרשום בה את כל הפרטים כפי שנמסרו על ידם, לרבות הפרט בדבר זהות האב על-פי הצהרת אבהות הניתנת בפניהם". חרף קביעת בג"ץ ותקנות משרד הפנים עצמו, הפקידים בבית החולים רמב"ם בחיפה – בהנחיית משרד הפנים – סירבו למלא את שם האב בהודעת הלידה של בתו.

ביום 15.6.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לבית החולים רמב"ם והבהיר, כי הסירוב לרשום את אבי התינוקת בהודעת הלידה שלה נוגד את הדין. במקביל פנה המוקד למשרד הפנים בחיפה, בצירוף מסמכים המוכיחים קיומו של תא משפחתי משותף להורים ולילדים בעיר חיפה. נוכח התעקשותו של משרד הפנים, כי למרות הכל נדרש האב להמציא צו מבית הדין לענייני משפחה בעניין אבהותו על שני ילדיו, ערער המוקד על החלטת משרד הפנים. ואולם, ביום 15.1.2017 דחה משרד הפנים את הערעור.

בעקבות זאת עתר המוקד לבית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 7.2.2017, להורות למשרד הפנים להכיר באבהותו של האיש ולרשום את שני ילדיו, בהתאם למעמדו בישראל, כתושבי קבע.

בית המשפט הורה למדינה להגיב על העתירה עד ליום 26.3.2017, וקבע מועד לדיון בעתירה ביום 4.4.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
תושב ישראל, במקור מירושלים המזרחית, מתגורר בחיפה עם אשתו, תושבת הגדה המערבית, ושני ילדיהם הקטנים (בן שנתיים וחצי ובת שנה). כבדרך שגרה מערים משרד הפנים קשיים ללא סוף על זוגות כאלה, כדי למנוע איחוד משפחות בישראל והתוצאה היא שמימוש הזכות הבסיסית לחיי משפחה גובה מחיר לא פשוט.

מאז נולדו ילדיהם של בני הזוג מסרב משרד הפנים בעיקשות לרֹשמם, על פי מעמדו של אביהם, כתושבי ישראל, ואף מסרב להכיר באבהותו של האיש במקרה של בתו. לפיכך, גוזר משרד הפנים על שני הפעוטות להיות חסרי מעמד בעולם ושולל מהם ומהוריהם זכויות המגיעות להם על פי חוק, לרבות קצבאות.

האיש אינו יכול בשלב זה להגיש בקשה לאיחוד משפחות עבור אשתו, כיון שגילה פחוּת מ-25 שנים – הגיל המינימאלי לפתיחה בהליך לאיחוד משפחות עם בת זוג תושבת השטחים הכבושים, על פי החוק (חוק האזרחות והכניסה לישראל-2003). כך כופה משרד הפנים על בני הזוג מצב ללא מוצא: בני הזוג אינם יכולים לפתוח בהליך לאיחוד משפחות של הבעל עם אשתו, בשל החוק; בשל מדיניות משרד הפנים אין האישה רשומה כאשת בן זוגה בתעודת הזהות שלו; לכן מסרב בית החולים לרשום בהודעת הלידה את התינוקת שנולדה כבתו של אביה, על פי הנחייתו הישירה של משרד הפנים! זאת למרות שבני הזוג הצהירו בפני פקידי בית החולים, בזמן אמת, כי האיש הוא אבי הילדה.

הסאגה החלה עוד קודם לכן; לצורך רישום בנו הבכור במרשם האוכלוסין, פנה האיש למשרד הפנים בחיפה, שם סירבו לרשום את בנו בתעודת הזהות שלו, כיוון שכתובתו הרשומה היתה בירושלים – לא בחיפה. כשניגש האיש למשרד הפנים בירושלים המזרחית, שוב הושבו פניו ריקם; עתה היה עליו להוכיח מרכז חיים בירושלים, אולם כל המסמכים שבידיו היו מחיפה. לבסוף, כשעלה בידיו לשנות את כתובתו לחיפה, ביקש לרשום את שני ילדיו, אולם נדחה בשל העובדה שמשרד הפנים ממאן להכיר באיש כאבי ילדיו, על אף שהררי הוכחות לקיום תא משפחתי משותף הומצאו ללשכת משרד הפנים בחיפה.

בבג"ץ 10533/04 קבע בית המשפט, כי הפקידים בבתי החולים נדרשים להנפיק "הודעת לידה לכל בני הזוג, ולרשום בה את כל הפרטים כפי שנמסרו על ידם, לרבות הפרט בדבר זהות האב על-פי הצהרת אבהות הניתנת בפניהם". חרף קביעת בג"ץ ותקנות משרד הפנים עצמו, הפקידים בבית החולים רמב"ם בחיפה – בהנחיית משרד הפנים – סירבו למלא את שם האב בהודעת הלידה של בתו.

ביום 15.6.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לבית החולים רמב"ם והבהיר, כי הסירוב לרשום את אבי התינוקת בהודעת הלידה שלה נוגד את הדין. במקביל פנה המוקד למשרד הפנים בחיפה, בצירוף מסמכים המוכיחים קיומו של תא משפחתי משותף להורים ולילדים בעיר חיפה. נוכח התעקשותו של משרד הפנים, כי למרות הכל נדרש האב להמציא צו מבית הדין לענייני משפחה בעניין אבהותו על שני ילדיו, ערער המוקד על החלטת משרד הפנים. ואולם, ביום 15.1.2017 דחה משרד הפנים את הערעור.

בעקבות זאת עתר המוקד לבית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 7.2.2017, להורות למשרד הפנים להכיר באבהותו של האיש ולרשום את שני ילדיו, בהתאם למעמדו בישראל, כתושבי קבע.

בית המשפט הורה למדינה להגיב על העתירה עד ליום 26.3.2017, וקבע מועד לדיון בעתירה ביום 4.4.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות