המוקד להגנת הפרט - הנדון: הבהרת נוהל העבודה בעניין מתן מעמד לילדים במסגרת תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל
חזרה לעמוד הקודם
20.03.2005|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: הבהרת נוהל העבודה בעניין מתן מעמד לילדים במסגרת תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים