עת"ם (י-ם) 1238/04 - ג'ובראן ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 1238/04 - ג'ובראן ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 10.11.2004
עת"ם (י-ם) 1238/04 - ג'ובראן ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
המוקד להגנת הפרט עותר נגד מדיניותו החדשה של משרד הפנים, לפיה לא יוענק מעמד בישראל לילדים של תושבי ישראל שנולדו בשטחים, ולילדים שנרשמו במרשם האוכלוסין בשטחים אף אם נולדו בישראל. בעטיה זוכים ילדים אלה, הגרים עם ההורה התושב בישראל, לכל היותר באישורי שהייה זמניים, וכך הם נדונים לחיים ללא זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, ובמקרים רבים גם לפירוד מאחד מהוריהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד להגנת הפרט עותר נגד מדיניותו החדשה של משרד הפנים, לפיה לא יוענק מעמד בישראל לילדים של תושבי ישראל שנולדו בשטחים, ולילדים שנרשמו במרשם האוכלוסין בשטחים אף אם נולדו בישראל. בעטיה זוכים ילדים אלה, הגרים עם ההורה התושב בישראל, לכל היותר באישורי שהייה זמניים, וכך הם נדונים לחיים ללא זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, ובמקרים רבים גם לפירוד מאחד מהוריהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות